راه حل جهرمی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه قاتل معلم بروجردی پیدا شد و فهمیده شد که بیماری روانی دارد و ضارب دختران دانشجوی جهرمی که خودش اعتراف کرده که بسیجی است و برای مقابله با بدحجابی با چاقو تذکر لسانی داده است، ولی مسئولان استان فارس گفتند که این ضارب بخدا ربطی به خدا و پیغمبر و حجاب و پدر پاسدارش ندارد و فقط دچار بیماری روانی بوده است و با توجه به اینکه اسیدپاش بیمارستان ضیائیان تهران هم بیماری روانی داشته و با توجه به اینکه کلا همه بیماری روانی دارند و اگر نداشته باشند هم فقط با خواندن روزنامه و دیدن صدا و سیما بیماری روانی پیدا می کنند، برای اینکه شما بیماری روانی پیدا نکنید، خواهشمند است بعد از چند ماه به سئوالات زیر پاسخ داده و پاسخ ها را در پرسشنامه علامت زده و برای هرکسی لازم نیست بفرستید، اصلا لازم نیست پاسخ بدهید.

سئوال یکم، یکی از مقامات گفت که ضارب شش دختر دانشجوی جهرمی از اراذل و اوباش سابقه دار و شناسنامه دار این شهر بوده است، از کجا این مقامات چنین چیز سختی را فهمید؟

گزینه یک: از آنجا که ضارب عضو بسیج جهرم است

گزینه دو: از آنجا که پدر ضارب سردار سپاه است

گزینه سه: از آنجا که ضارب گفته قصدش امر به معروف با چاقو بوده است

گزینه چهار: از آنجا که ضارب با چاقو تذکر لسانی داده است

گزینه پنجم: از آنجا که هفته قبل ضارب به سخنرانی احمد خاتمی گوش کرده بود

سئوال دوم، مصباح یزدی گفته است: « جامعه ما لیاقت چنین رهبری را ندارد.»، به نظر شما به او چه جوابی بدهیم؟

گزینه یک: چه بهتر، بده بره

گزینه دو: هل نزن، همه اش مال خودت

گزینه سه: ایشالا به پای هم پیر بشین

گزینه چهار: اوخ جون، مرسی

سئوال سوم، سعید جلیلی گفته « موسوی و کروبی بخاطر حوادث سال 88 به حصر نرفتند.» فکر می کنید بخاطر چی به حصر رفتند؟

گزینه یک: چون تلفن می زدند به بیت رهبری و توی گوشی فوت می کردند

گزینه دو: چون با سنگ شیشه های بیت رهبری را شکسته بودند و فرار کرده بودند

گزینه سه: چون سرکلاس آدامس جویده بودند و آن را چسبانده بودند زیر نیمکت

گزینه چهار: چون دلار قاچاق سر چهارراه فروخته بودند

گزینه پنجم: اصلا سعید جلیلی کجا بود، چند ماه پیداش نبود؟

سئوال چهارم، آقای مهدی طائب گفته است: « مردم متعهدند امام زمان را از غیبت بیرون بیاورند.»، برای چی این مهدی اصرار دارد که آن مهدی را از غیبت بیرون بیاورد؟

گزینه یک: برای اینکه غیبت بدون رضایت ولی مجاز نیست

گزینه دو: برای اینکه تا حرف زد حصرش کنند

گزینه سه: برای اینکه هزینه چراغانی نیمه شعبان امسال را خودش بدهد

گزینه چهار: مدتی است می خواهند دستگیرش کنند، ولی هر جا رفتند غایب بوده

سئوال پنجم، زاکانی گفته « دیگر هیچ جریانی به احمدی نژاد اعتماد نمی کند.» به نظر شما کدام جریان هنوز به احمدی نژاد اعتماد می کند؟

گزینه یک: جریان راست شده افراطی

گزینه دو: جریان آب

گزینه سه: جریان برق سه فاز

گزینه چهار: جریان چیه؟ من چیزی نشنیدم

گزینه پنج: مگر قبلا کسی اعتماد می کرد؟

گزینه شش: هیچ گزینه ای برای اعتماد کردن وجود ندارد

سئوال ششم، حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: « در غرب زنی که جاذبه تنانه ندارد، حق حیات هم ندارد.» به نظر شما منظور این حسن عاملی از آن غرب کجاست؟

گزینه یک: منظورش غرب اردبیل است

گزینه دو: منظورش شرق اردبیل است که می شود غرب خارج

گزینه سه: منظورش منطقه غربی چشمه ده باباش است

گزینه چهار: منظورش خارج است، یعنی همان جایی که همه زنها سینه های شان کلفت است

سئوال هفتم، آقای علی معلم بعد از دریافت نشان شوالیه از فرانسه توسط محمدرضا شجریان گفت که « شجریان، حرکت جلفی انجام داده است.» حرکتی را که جلف نیست از نظر این نوع معلم شرح دهید.

گزینه یک: نشان شوالیه را پرت کند توی صورت رئیس جمهور فرانسه و به او بگوید کثافت گو هوم

گزینه دو: برود وسط کاخ الیزه اذان بگوید، بعد نشان را پرت کند بیرون شانزه لیزه

گزینه سه: با لگد بزند توی شکم فرانسوا اولاند و بگوید ما مرد جنگیم، نه دلارهای پوشالی

گزینه چهار: با مشت بزند به شکم فرانسوا اولاند و چیزی نگوید، چون جواب ابلهان خاموشی است.

سئوال هشتم، حسن روحانی گفته است « دوران افراط و فضای امنیتی به سرآمده است.» این حسن روحانی از کجا چنین چیزی را فهمید؟

گزینه یک: از پاشیدن اسید به صورت چهار زن در اصفهان و پیدا نشدن اسیدپاشان اصفهان

گزینه دو: از چاقو خوردن شش دختر در جهرم و پیدا نشدن اسیدپاشان اصفهان

گزینه سه: از تجاوز گروهی نه مرد به دو دختر در سیرجان و پیدا نشدن اسیدپاشان اصفهان

گزینه چهار: از کشته شدن معلم در بروجرد توسط شاگرد پانزده ساله و پیدا نشدن اسیدپاشان اصفهان

سئوال نهم، اشکال جمله علم الهدی امام جمعه مشهد که گفته است: « رهبر معظم انقلاب خود یکی ولی است. اصل 188 قانون اساسی نیز به همین موضوع اشاره دارد.» در کجاست؟

گزینه یک: بخاطر اینکه ماده 57 قانون اساسی مربوط به ولی است.

گزینه دو: بخاطر اینکه ماده 110 قانون اساسی درباره ولی فقیه است.

گزینه سه: بخاطر اینکه قانون اساسی 177 اصل بیشتر ندارد.

گزینه چهار: اصلا گوربابای قانون اساسی

سئوال دهم، محمدرضا شرف الدین گفته است: « جشنواره کن را فراماسونها اداره می کنند، نشان شوالیه فرانسه در لژهای فراماسونری ریشه دارد و ابوبکر بغدادی و رهبران داعش فراماسون هستند.»، با توجه به این جمله، سه کار دیگر فراماسونها را ذکر نمائید.

گزینه یک: کودتا علیه پینوشه، دزدیدن امام موسی صدر، وسوسه قابیل برای کشتن هابیل

گزینه دو: انفجار بیگ بنگ، پورنوهای گنگ بنگ، اعتراضات هنگ کنگ

گزینه سه: شهادت امام حسین، کودتا علیه مصدق، دخالت در فتنه

گزینه چهار: جمع گزینه اول، گزینه دوم و گزینه سوم