چرا زنان اصولا خطرناکند؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

امتیاز ماهنامه زنان لغو شد. تا اینجا همه چیز طبیعی است. ‏

توضیح: گفته شد امتیاز ماهنامه زنان به دلیل به تهدید علیه امنیت روانی جامعه لغو شده است.‏

سووال: ماهنامه زنان چگونه « امنیت روانی جامعه» را تهدید می کرد؟

اول: این ماهنامه مربوط به زنان بود و چون زنان خود بخود امنیت روانی جامعه را تهدید می ‏کنند، طبیعی است که ماهنامه آنها هم همین کار را می کند.‏

دوم: ماهنامه زنان یک نشریه بود و در آن چیزی نوشته می شد و چون هر چیزی که نوشته شود ‏خود بخود امنیت روانی جامعه را تهدید می کند، طبیعی است که ماهنامه زنان دو برابر امنیت ‏روانی جامعه را تهدید می کرد، چون هم نشریه بود و هم مربوط به زنان.‏

سوم: ماهنامه زنان سیاه نمایی می کرد، چرا سیاه نمایی می کرد؟ چون وضعیت اجتماعی زنان را ‏می نوشت. آیا اگر هر نشریه ای وضعیت اجتماعی زنان را بنویسد الزاما مجبور است سیاه نمایی ‏بکند؟ نه، مجبور نیست ولی وقتی اولین رنگی که به زنان مربوط می شود، رنگ سیاه است و این ‏ماهنامه هم یک ماهنامه مربوط به زنان است، طبیعی است که وقتی تصویر زنان را منتشر کند، ‏خودبخود سیاه نمایی می شود.‏

چهارم: خوانندگان نشریه زنان، یعنی همان زنان، موجوداتی خطرناک بودند و در سال گذشته بیش ‏از یک میلیون نفر از آنها بخاطر همین خطرات از سوی پلیس مورد تذکر قرار گرفتند و با وجود ‏اینکه تعداد خوانندگان نشریه زنان نهایتا پنجاه هزار نفر بود، ولی همین پنجاه هزار نفر باعث می ‏شدند که یک میلیون نفر توسط پلیس به عنوان موجودات خطرناک مورد تذکر قرار بگیرند، ‏طبیعی است که وقتی یک نشریه خوانندگانش این همه خطرناک باشند، نویسندگانش هم بسیار ‏خطرناک ترند و برای امنیت روانی جامعه تهدید محسوب می شوند.‏

پنجم: نویسندگان نشریه زنان هم موجودات خطرناکی بودند، این افراد آنقدر خطرناک بودند که می ‏خواستند یک میلیون امضا جمع کنند و چون جمع کردن امضا اقدام بسیار خطرناکی است، طبیعتا ‏امنیت روانی جامعه را مختل می کند. حتی بعضی از نویسندگان ماهنامه زنان آنقدر خطرناک ‏بودند که به زور وارد زندان می شدند و مدتی در آنجا می ماندند و امنیت اجتماعی زندان را هم به ‏خطر تر می انداختند. ‏

ششم: یکی از راههایی که ماهنامه زنان از آن طریق امنیت روانی جامعه را تهدید می کرد، ایجاد ‏ناامنی در جامعه بود. این ناامنی بحدی زیاد بود که مسوولان امنیت جامعه بعد از انتشار 151 ‏شماره این ماهنامه، یعنی پس از 15 سال متوجه شدند که چه خطر بزرگی جامعه را تهدید می کند ‏و واقعا اگر تا 15 روز دیگر جلوی آن را نمی گرفتند، بعید نبود تا بیست سال دیگر اصلا نشود ‏جلوی آن را گرفت.‏

نتیجه گیری اخلاقی: اصولا چیزی که هم نشریه باشد، هم مربوط به زنان و هم نویسنده داشته باشد ‏و هم خواننده، طبیعی است که امنیت روانی جامعه را مختل می کند، دلیل بیشتری لازم است؟