نوبل اللهی ها

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه سردار نقدی در اختتامیه طرح ولایت بسیج گفته است: “مهم ترین انتظار از دانشجویان بسیجی تلاش در عرصه های علمی است.” و با توجه به زحمات بی دریغ بسیج در کلیه عرصه های علمی بخصوص در حوزه فیزیک عملی و عرصه های دیگر، جوایز برترین بسیجیان سال آینده در حوزه های علمی به افراد زیر بخاطر پیشرفتهای علمی داده شد.

جایزه بزرگترین کشف رابطه اقتصاد و فیزیک جامدات، کشف فرمول تبدیل منحنی قیمت ها به سطح شیب دار برای سقوط سریع کل مملکت، همه با هم در کوتاه ترین، مدت ممکن به بسیجی خدمتگذار محمود احمدی نژاد.

جایزه ویژه رابطه روانشناسی و فیزیک در کشف استفاده از گاز فلفل برای تبدیل بچه مثبت به مخالف سیاسی و تبدیل اراذل و اوباش به سردار، به برادر بسیجی نقدی که تمام منابع گازی کشور را فرو کرد توی چشم مردم تا فرق مرد و زن را تا دسته بفهمند.

جایزه ویژه ریاضیات برای کشف یک قاعده ریاضی که می تواند به جای محاسبات پیچیده و طولانی در انتخابات، کاری کند که حاصل جمع آرای مردم، از یک هفته قبل از اینکه مردم به رای گیری فکر کنند، نظر آنها را حدس بزند، صندوق ها را قبل از خرید بشمارد و نتیجه رای گیری را از سه روز قبل با تقریب یک در میلیون اعلام کند، به بسیجی پابرهنه صادق محصولی.

جایزه نوبل شیمی برای استفاده از گاز رایحه خوش خدمت، به عنوان کاتالیزور بابت تبدیل 300 میلیارد دلار، به زباله  و تورم 25 درصدی به بسیجی همیشه گرسنه محمود احمدی نژاد.

جایزه ویژه مهندسی انرژی به کاشف “هیچ”، که موفق شد فرمول قدیمی تبدیل ماده به انرژی را ابطال کرده و راهی پیدا کند که 300 میلیادر دلار نفت، بدون اینکه به هیچ انرژی یا ماده ای تبدیل شود، کاملا محو شود و فقط یک شکاف باقی بماند، به بسیجی خدمتگذار فیروزآبادی که موفق شد ضمنا انسان را به فیل تبدیل کند.

جایزه ویژه مهندسی نساجی، برای کشف فرمول تبدیل نخ ابریشم به پرچم آمریکا، برای سوزاندن در کلیه مراسم اعتراض به انگلیس، دانمارک، اسرائیل، عربستان بطوری که مخترع آن موفق شده است بیست درصد تولید پارچه کشور را تبدیل به خاکستر نماید، به بسیجی جانگداز( با تلفظ مجری مذکور) برادر قاسمی، رئیس انجمن حاج آقا چه گوارا و مش فیدل کاسترو در خاورمیانه.

جایزه ویژه مدیریت بازرگانی بخاطر کشف فرمول کمک به کشاورزان جهان بصورت گسترده و نابود کردن کشاورزان خودمان بصورت گسترده تر از طریق فرمول پول می دم، گیلاس بده، به بسیجی فداکار، سردار محمود احمدی نژاد.

جایزه کشف ویژه زمین شناسی برای بازگرداندن سرزمین ایران به عصر یخبندان دوم زمین شناسی، از طریق فعالیت سی ساله با سابقه سه میلیون ساله، توسط بسیجی خدمتگذار سردار احمد جنتی.

جایزه ویژه جانورشناسی برای کشف این نکته که کل بشریت بزغاله، و هفتاد درصد مردم ایران حشره، و مجلس ایران گوساله و مخالفان دولت عنکبوت هستند، به برادر بسیجی حسین شریعتمداری بخاطر یک عمر تلاش برای نابودی بقیه چیزهای باقیمانده.

جایزه بزرگترین کشف رابطه ادبیات تخیلی و فیزیک هسته ای، در یافتن فرمول غنی سازی اورانیوم، از طریق تصور کردن اختراع سانتینفیوژ( سانتریفیوژ سابق) ویژه ای که تعداد آن در سه سال از 268 عدد به 6000 عدد رسیده و بطور غیرمحسوس کاهش یافته و بطور غیرمحسوس اضافه می شود و هر زمانی که لازم باشد، تعداد آن بدون هیچ عملی افزایش یافته و کاهش می یابد، به بسیجی دلاور هسته ای، محمود احمدی نژاد.