پایان حبس؛ علیرضا رجایی از زندان اوین آزاد شد

نویسنده

علیرضا رجایی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین دقایقی پیش آزاد شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، علیرضا رجایی، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی دربند با پایان دوران حبس، دقایقی پیش از بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شد.

علیرضا رجایی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات “گام نو” است که در اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به چهار سال حبس محکوم شد. رجایی پیشتر و در زمستان ۸۱ به سه سال زندان و پنج سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده بود.