این اروپایی های لطیف

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه اتحادیه اروپا اخیرا بیانیه ای صادر کرده و به وضع حقوق بشر در ایران اشاره کرده است، کلیه مسئولان سابق، لاحق، قبلی، فعلی، بعدی، داخلی، خارجی، محلی، ائمه جمعه، فرماندهان سپاه و غیره، به این بیانیه پاسخ محکمی داده و مشت محکم تری به دهان اتحادیه اروپا زدند.

اتحادیه اروپا: وضع اعدام ها در ایران نگران کننده است.

امام جمعه مشهد: اروپایی ها می خواهند همجنس بازان در ایران آزاد باشند و ما نمی گذاریم.

اتحادیه اروپا: تعطیل روزنامه های فراوان نشانه نقض آزادی بیان است.

امام جمعه تهران: اروپایی ها با صدور بیانیه می خواهند همجنس بازی را در ایران رواج دهند.

اتحادیه اروپا: دستگیری نویسندگان روزنامه ها تحدید آزادی بیان است.

امام جمعه قم: اروپایی ها با دخالت های خود می خواهند از روابط همجنس بازان حمایت کنند.

اتحادیه اروپا: انتخابات در ایران باید آزاد برگزار شود.

امام جمعه شیراز: اگر صد بیانیه هم اروپا بدهد ما اجازه همجنس بازی نمی دهیم.

اتحادیه اروپا: با توجه به گذشته سه سال از حصر رهبران معترضین ایرانی آنان باید آزاد شوند.

امام جمعه ساری: اگر پنج سال هم بگذرد اجازه رواج همجنس بازی اروپایی در ایران نمی دهیم.

اتحادیه اروپا: وضعیت حقوق زنان در ایران اسف بار است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه: وضعیت حقوقی همجنس بازان در ایران همین است که هست، اروپایی ها بروند بمیرند.

اتحادیه اروپا: زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و بدرفتاری با آنان متوقف شود.

فرمانده نیروی هوایی سپاه: رفتار ایران با زندانیان همجنس باز به خودمان مربوط است.

اتحادیه اروپا: عدم رعایت حقوق اقلیت های دینی مثل بهائیان و مشکلات تحصیلی و ازدواج آنان غیرانسانی است.

رئیس مجلس: ما اجازه نمی دهیم اتحادیه اروپا ازدواج همجنس بازان را در ایران قانونی کند و تا آخرین قطره خون پای ناموس مان ایستاده ایم که ایستاده ایم، به شما چه که ایستاده ایم.

اتحادیه اروپا: سانسور و فیلترینگ رسانه های مجازی و اینترنت نقض حقوق بشر است.

نماینده علی آباد علیا: همجنس بازان حق ندارند با هم ازدواج کنند، اگر هم بکنند، مهریه شان باید زیر ۱۴ سکه بهار آزادی باشد.

اتحادیه اروپا: انجام اعدام در ملاء عام مخالف بیانیه حقوق بشر و نقض کامل این بیانیه است.

مشاور بین المللی رهبری: خواست اروپا مبنی بر رابطه همجنس بازان در ملاء عام با فرهنگ ما بیگانه است، در فرهنگ ما رابطه انگشتی هم زیرآبی انجام می شود، چه برسد به بقیه چیزها.

اتحادیه اروپا: وضع زندانیان عقیدتی مانند دراویش و گروههای عقیدتی مشابه در ایران اسفبار است.

رئیس ستاد مشترک سپاه: همجنس بازی یک انحراف اخلاقی است و حمایت اروپا از همجنس بازان اهانت به فرهنگ ماست.

اتحادیه اروپا: ما سر دویست تا موضوع بیانیه دادیم شما فقط گیر دادید به همین همجنسگرایی…

فرمانده کل چیزهای مهم: دویست بار اشاره به موضوع همجنس بازان در بیانیه اتحادیه اروپا، نشانه عجز و میان مایه گی و دریوزگی و اضمحلال و انکسار و انفصال اتحادیه اروپا از تفکر انسانی است.

نتیجه گیری اخلاقی: وقتی آدم نخواهد چیزی را بشنود نمی شنود.

نتیجه گیری تاریخی: همیشه واعظ و شاهد هم به هم گیر بودند، هم با هم درگیر.