کامی کراسی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

من نمی فهمم کی گفته که الزاما هر کسی خبرنگار است، وجودش به معنای ترویج آزادی و دموکراسی است. سی سال این فرانسوی های مشنگ در جریان جنگ سرد به عنوان اینکه دموکرات هستند به کلیه خبرنگاران روسی که 80 درصدشان آدمهای کاگ ب بودند، اجازه اقامت در فرانسه می دادند، در عوض دولت روسیه خبرنگاران خارجی را هر روز کنترل می کرد و اصلا اجازه نمی داد در شوروی کاری بکنند، بعد هم که حرف از آزادی و دموکراسی می شد می گفتند شما مدعی آزادی هستید، ما که مدعی آزادی نیستیم. حالا این حرفها به کنار، در سایت تابناک نوشته که ایران رتبه نخست جهان در رشد تولید علم را کسب کرد. یک جوری هم نوشته که انگار احمدی نژاد و مشائی و اسکل های دولت او این زحمات را کشیدند. زیر خبر یواشکی نوشته شده که " میزان تولید مقالات علمی ایران از سال 1996 تا 2008) یعنی در طول 12 سال که ده سال آن در دوره خاتمی و هاشمی و دوسال آن در دوره احمدی نژاد بود، این اتفاق افتاده است. تبریک به خاتمی، تبریک به هاشمی. راستی کسی از آقای کروبی خبری ندارد؟ تا من خبری بگیرم، شما زحمت بکشید به سووالات زیر پاسخ بدهید.

 

سووال اول: با توجه به اینکه اخراج کامران نجف زاده از پاریس در پاسخ و پس از اخراج یک خبرنگار فرانسوی از ایران صورت گرفت، چطوری رویش شد و گفت: " من سند زنده فقدان دموکراسی و آزادی در فرانسه هست”؟                          

گزینه اول: چون رویش زیاد است.

گزینه دوم: چون کامران نجف زاده است.   

گزینه سوم: چون ایران می تواند خبرنگار خارجی را زندانی کند، ولی آنها باید دموکراتیک برخورد کنند.

گزینه چهارم: چون فرانسوی ها خیلی هم ببو نیستند.

 

سووال دوم: آیا احتمال تعویق مجدد راه اندازی نیروگاه بوشهر وجود دارد

گزینه اول: قطعا

گزینه دوم: حتما

گزینه سوم: مگه غیر از این می شه

گزینه چهارم: سی سال اینطوری بود، حالا هم مثل قبل

 

سووال سوم: با توجه به اینکه قربانی تجاوز نیروهای قذافی هنوز مفقود است، نام او چیست؟

گزینه اول: ترانه الموسوی

گزینه دوم: ترانه العبیدی  

گزینه سوم: زهرا بنی العبیدی

گزینه چهارم: ندا العبیدی

 

سووال چهارم: چرا ایران دومین ابرقدرت جهان است.

گزینه اول: چون بنگلادش اولین ابرقدرت جهان است.

گزینه دوم: چون جزایر مالدیو اولین ابرقدرت جهان است  

گزینه سوم: چون جزایر کومور اولین ابرقدرت جهان است.

گزینه چهارم: چون دیکتاتوریها که تا یک سال دیگر همه سقوط می کنند، غرب هم که بزودی سقوط می کند، ما هم اگر سقوط نکنیم حتما اول می شویم.

 

سووال پنجم: با توجه به اینکه احمدی نژاد نشان درجه یک شجاعت را به حسنی داد. به این واقعه چه می گویند؟

گزینه اول: خرتوخر

گزینه دوم: خرتوخر عظمی

گزینه سوم: خرتوخر معمولی

گزینه چهارم: شیرتو شیر عظمی

 

سووال ششم: محمد کرمی راد گفت: دست غرب در حوادث سوریه پیدا شده است، دست غرب در چه جاهای دیگری پیدا شده؟

گزینه اول: در تونس آمریکا از مخالفان بن علی حمایت کرد و دست غرب پیدا شد.

گزینه دوم: در مصر اروپا و آمریکا از مخالفان مبارک حمایت کردند و دست آنها پیدا شد.  

گزینه سوم: در لیبی غرب مستقیما قذافی را بمباران کرد.

گزینه چهارم: اصولا در همه جنبش های ضداستبدادی فعلی دست غرب پیداست، مردم آن را می بوسند، استبداد آنرا گاز می گیرد.

 

سووال هفتم: با توجه به انتشار 40 جلد کتاب در سالروز فتح خرمشهر، مهم ترین این کتابها کدام بود؟

گزینه اول: " از میدان مین تا زندان اوین”

گزینه دوم: " فرماندهانی که بعد از پایان جنگ به جبهه رفتند.”

گزینه سوم: " فرماندهانی که تاجر شدند.”

گزینه چهارم: " از مقاتله تا مقاطعه”

 

سووال هشتم: احمدی نژاد گفت: پادشاه اردن به ایران می آید. حالا که می آید با خودش چه بیاورد؟

گزینه اول: پیژامه بیاورد یک دفعه دیدی انقلاب شد نتوانست برگردد.

گزینه دوم: پیژامه و مسواک بیاورد، یه دفعه دیدی در ایران قحطی شد مسواک نبود به او بدهند.

گزینه سوم: دو تا پیژامه بیاورد یک دفعه دیدی در اردن و ایران انقلاب شد و قرار شد دوتایی بروند سوریه.

گزینه چهارم: سه تا پیژامه بیاورد یک دفعه دیدی در سوریه هم انقلاب شد، سه تایی رفتند کاراکاس.

 

سووال نهم: با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات 601 محکوم، شرط لازم برای عفو کدام بود؟

گزینه اول: بیگناه نباشد، وگرنه عفو نمی شود.

گزینه دوم: سابقه خوب نداشته باشد، وگرنه عفو نمی شود. 

گزینه سوم: هرگز نامه یا نوشته ای ننوشته باشد، وگرنه عفو نمی شود.

گزینه چهارم: به فتنه و اصلاح و دانشگاه مربوط نباشد وگرنه عفو نمی شود.