موج اسیدپاشی و بازگشت حجاب افراطی

نویسنده
آ ب ث

» نگاه آ ب ث به پیامدهای اسید پاشی

موج اسید پاشی ها بر زنان ایرانی، به ویژه در شهر اصفهان، باعث ایجاد یک وضعیت روان پریشی در شبکه های اجتماعی شده؛ در این شبکه ها توصیه به آن شده است که رانندگان زن با شیشه باز رانندگی نکنند. براساس گزارش های منتشر شده دراین زمینه، دلیل این حملات، واکنش نشان دادن به شیوه پوشش زنان در ایران است که براساس قوانین اسلامی باید موهای خود را در ملاء عام بپوشانند.

سردار اشتری، معاون فرمانده نیروی انتظامی، دراین خصوص می گوید: “چهار مورد اسیدپاشی گزارش شده است و چندین مظنون در این زمینه دستگیر شده اند. ولی تحقیقات همچنان ادامه دارد.” با این حال، این منبع تأیید نکرد که دلیل این حملات عدم رعایت ححاب اسلامی زنان بوده است.

اسیدپاشی به زنان که ظاهراً به دلیل عدم رعایت قوانین شریعت اسلامی انجام می شود، پدیده ای است رایج که در میان گروه های اصولگرا در کشورهای دیگر، مانند افغانستان، پاکستان و برخی مناطق مسلمان نشین هند نیز وجود دارد، ولی در ایران به ندرت دیده می شود. شبکه های اجتماعی این کشور به زنان هشدار داده اند که در حین رانندگی احتیاط زیادی به خرج دهند و با شیشه باز رانندگی نکنند. این حملات در اکثر موارد در زمانی انجام شده که یک راننده دیگر یا یک موتورسوار با یک ظرف اسید به قربانی “بد حجاب” نزدیک شده است.

با وجود آنکه یکی از شخصیت های مذهبی عالی رتبه اصفهان این حملات را محکوم کرده [آیت الله محمد تقی رهبر: “هیچ کس نباید قضاوت را خود به دست گیرد."]، ولی فضا در محافل اصولگرا به گونه ای است که این اقدامات را “بازگشت” به مقوله حجاب پس از به قدرت رسیدن رییس جمهور روحانی قلمداد می کنند. مجلس ایران درحال حاضر درحال بررسی قانونی است که به شهروندانی که “به زنان بد حجاب تذکر می دهند” توصیه می کند که خود وارد عمل نشوند، چرا که “این کار وظیفه نیروی انتظامی است”.

منبع: آ ب ث، ۲۰ اکتبر