بیمه عمر یک رئیس جمهور شهید

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

من که چشمم به تقویم سفید شد تا این روز قدس برسد و این تحفه بالاخره برود و خیال مان راحت بشود که تمام شد. نه به آن آمدنش که هر روزش یک مصیبت داشتیم و فکر می کردیم این هشت سال با چه بدبختی باید بگذرد و باور کنید هزار بار بدتر از چیزی شد که فکر می کردم، نه به حالا که مثل خداحافظی های خانوادگی روزگار قدیم ملت دو ساعت میهمانی می آمدند، بعد یک ساعت و نیم دم در خداحافظی می کردند. هر چه هم لای در می ایستادی و بروبر نگاه می کردی که حرف شان را تمام کنند و بروند تا بروی توی خانه یک نفس راحتی دور از مزاحم بکشی نمی شد که نمی شد. حالا هم که دهان روزه امت شهیدپرور هر روز باید یک مجلس ختم برگزار کنند تا بالاخره تمام بشود. آخرش هم مطمئنم یک قانونی می گذرانند در مجلس که دست و پای بلوری محمود جان را مثل پاهای سوفیالورن بیمه کنند مبادا خدای نکرده بعد از هشت سال که سرومر و گنده همه تپه های کشور و ممالک مختلفه را گلکاری کرده یک خش روی لنگ و پاچه دکتر دولیتل نیافتد. فعلا تا طرف دارد خداحافظی می کند و تشریفش را می برد به همین هفت تا سووال جواب بدهید بلکه وقت بگذرد و تماااااام.

 

سووال یک، با توجه به اینکه کامران دانشجو گفت: “در تماس تلفنی با احمدی نژاد بلند بلند گریه کردم.” احمدی نژاد به کامران دانشجو چه گفته بود که او چنین کرد؟

گزینه اول: آره، درست شنیدی، قرار نیست کودتا بشه و بمونیم

گزینه دوم: یه جان خودت برای رحیم هم به زور کار پیدا کردم، شهرداری؟ اصلا، بیخیال شو…

گزینه سوم: من که بهت گفتم بالاخره تموم می شه….

گزینه چهارم: ما نمی تونیم تو رو با خودمون ببریم، خودت یه جایی قایم شو.

 

سووال دو، با توجه به گزینه های زیر از کجا می فهمیم که حبیبی، عسگراولادی، بادامچیان و ترقی هر چهار نفر عضو تشکیلات موتلفه هستند؟

گزینه اول: چون حبیبی سخنگوی موتلفه گفت “انتخاب روحانی شکست اصولگرایان بود.”

گزینه دوم: چون عسگراولادی رئیس موتلفه گفت “اصولگرایان در انتخابات شکست نخوردند”.

گزینه سوم: چون بادامچیان عضو موتلفه گفت “رای روحانی ارتباطی با هاشمی و خاتمی نداشت.”

گزینه چهارم: چون ترقی عضو اصلی موتلفه گفت “میانه روها اصولگرایان را شکست دادند.”

گزینه پنجم: هیاتهای موتلفه هیئت است، حزب نیست.

گزینه ششم: کلا اعضای این حزب به هم ربطی ندارند، بلکه به بقیه ربط دارند.

 

سووال سه، چرا مصباح یزدی از قول حسن نصرالله گفت “در جنگ ۳۳ روزه مردانی سفیدپوش با شمشیر به دست در مقابل نیروهای اسرائیل می جنگیدند.”

گزینه اول: گیر آورده بود

گزینه دوم: اسگل کرده بود

گزینه سوم: یکی حسن را اسگل کرده و حسن تقی را اسگل کرده بود

گزینه چهارم: کلا سوار سفید پوش شمشیر به دست وجود داشت ولی چون جنگ موشکی بود، سفیدپوشان علاف بودند و کاری نمی توانستند بکنند.

 

سووال چهار، چرا در هفته گذشته مراسم تقدیر از همسر احمدی نژاد برگزار شد؟

گزینه اول: چون تازه همه فهمیدند این زن چه مصیبتی را در همه این سالها تحمل کرده.

گزینه دوم: چون حالا فهمیدیم که بودن این مرد در خانه اش چه فایده ای برای کشور دارد.

گزینه سوم: چون فرج بعد از شدت است.

گزینه چهارم: چون شدت بعد از فرج است.

 

سووال پنج: احمدی نژاد قرار است در دفتر ریاست جمهوری دفتری تاسیس کند که در آن از خدمات روسای جمهور قبل استفاده شود. وی از چه زمانی به فکر تاسیس این دفتر افتاد؟

گزینه اول: همزمان با تعطیل یادمان خاتمی رئیس جمهور سابق در سعدآباد، در هفت سال قبل

گزینه دوم: همزمان با درحصر قراردادن میرحسین موسوی نخست وزیر اسبق در سه سال قبل

گزینه سوم: همزمان با زدن اتهام دزدی و جاسوسی به هاشمی رئیس جمهور اسبق در پنج سال قبل

گزینه چهارم: از سه روز قبل که همسرش به محمود گفت حالا نمی شه اونجا هم یک دفتر داشته باشی

 

سووال شش، باهنر گفت “سرعت احمدی نژاد غیرمجاز بود” این سرعت از چه زمانی غیرمجاز شد و چه نتیجه ای داشت؟

گزینه اول: از ابتدا غیرمجاز بود، ولی چون توی خیابان انقلاب حرکت می کرد، اشکال نداشت.

گزینه دوم: تا وقتی در مسیر پاسداران با سرعت غیرمجاز می رفت اشکال نداشت، ولی وقتی تخته گاز پیچید به مسیر انحرافی مشکل پیدا کرد.

گزینه سوم: آنقدر با سرعت غیرمجاز جاده خاکی و انحرافی رفت که بنزینش تمام شد، دیگر پول نداشت بنزین بزند.

گزینه چهارم: تخت گاز رفت مشائی سوزوند.

 

سووال هفت، پروین احمدی نژاد نوشت"برادرم! تو شهید تهمت شدی.” این برادر چطوری شهید شد؟

گزینه اول: بعد از ۳۰۰ سفر خارجی به همه جای جهان

گزینه دوم: بعد از تبدیل زندگی ملت به جهنم و زندگی دوستان و خانواده و خودش به بهشت

گزینه سوم: بعد از اینکه هشت سال زندگی مردم را حرام کرد و آخرش از آنها حلالیت طلبید

گزینه چهارم: در یک عملیات انتحاری ۷۰۰ میلیارد دلار را نابود کرد و خودش رفت بهشت.