رفع نیازهای روزمره مردم ایران

الهه کولایی
الهه کولایی

موضوع هسته‌ای برای مردم ایران از آن جهت مهم شمرده می‌شود که بخشی از مشکلاتی که مردم در مسائل روزمره‌شان با آن درگیر بودند پیامد همین موضوع هسته‌ای ایران بود و بدون شک رفع نیازهای روزمره مردم در گروی برطرف شدن مشکلاتی بود که هسته‌ای پدید آورده بود. به همین دلیل مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن برای مردم اهمیت داشت تا حدی که همین حالا هم می‌توان تاثیر آن را بر مسائل زندگی روزمره آنان دید. به طور کلی، این تصور که رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم در ارتباط با مباحث هسته‌ای ایران است، باعث اهمیت این موضوع شده است. مذاکرات هسته‌ای برای بسیاری از مردم ایران به دلیل رفع نیازهای مادی و معنوی‌شان مورد توجه قرار می‌گرفت. بنابراین حالا می‌توان در کنار پرداختن به موضوع هسته‌ای و تاثیراتی که این موضوع در سطح جهان برای ایران همراه دارد، به مسائل اقتصادی، نیازمندی‌های روزمره و ایجاد شرایط مناسب برای فضای کسب‌وکار و به طور کلی اشتغالزایی مردم درکشور توجه جدی نشان داد و برای آن برنامه‌ریزی مدون انجام داد؛ برنامه‌ریزی و شرایطی که باید با تکیه بر منابع صنعتی، تولیدی و طبیعی کشور برای‌شان به بهترین شکل ممکن فراهم شود. به شکلی که همه مردم بدون هیچ مشکلی بتوانند در یک سطح قابل قبولی از رفع نیازهای‌ طبیعی زندگی‌شان قرار بگیرند و در این زمینه با قبل از توافق هسته‌ای تفاوت کرده باشند. به طور کلی هدف اصلی که برای مذاکرات هسته‌ای در نظر داشتیم، رفع فشار اقتصادی و برآورده کردن نیازهای مالی ملت ایران بود، به همین دلیل اکنون که مذاکرات به نتیجه مورد نظر رسیده باید به این هدف اصلی توجه جدی نشان داد.

این روزها این مهم است، کسی که از ابتدا با رویکرد اعتدال و میانه بر رفع نیازهای مردم تمرکز و توجه نشان داد و برای اجرایی کردن این برنامه‌ها از طرف مردم انتخاب شد، اکنون هم باید بتواند به آرمان‌های متعالی حکومت و رفع نیازهای مردم جامه عمل بپوشاند.

در نظر داشته باشیم که سیاست خارجی باید در خدمت سیاست داخلی پیش رود و هر تصمیمی که برای پیشبرد اهداف دیپلماسی ایران گرفته می‌شود باید در مسیر توانمندی کشور ایران در سطح منطقه قرار گیرد و باعث ایجاد آرامش، صلح و صفای ایران در داخل و منطقه شود.

اینها تعدادی از مواردی است که دولت در برنامه‌های انتخاباتی‌اش مطرح کرده بود و به دنبال آن از سوی مردم برگزیده شد، اکنون مردم این موارد را در جایگاه وظایف دولت می‌شمارند. دولت باید برای عملی کردن وظایف خود تدابیری بیندیشد.

بنابراین از اولویت سیاست‌های داخلی کشور باید مواردی چون تامین نیازهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ملت ایران باشد، مدیران اجرایی کشور باید در این زمینه نسبت به قبل از توافق هسته‌ای توجه بیشتری نشان دهند. مردم در این مدت اخیر برای رفع نیازهای‌شان، ایستادگی و تحمل نشان دادند و حالا فرصتی فراهم شده که این ایستادگی مردم را با برنامه‌ریزی مدون پاسخ داد. از حالا به بعد کشور باید در همین مسیر حرکت و صلح و آرامش شهروندان را تضمین کند. رفع نیازهای اقتصادی مردم مهم‌ترین موضوعی است که باید در دستور کار مدیران اجرایی کشور قرار گیرد.

منبع: اعتماد، چهارم مرداد