کلید رابطه با عربستان در دست هاشمی

نویسنده

امیر موسوی، کارشناس مسائل خاورمیانه و رییس مرکز مطالعات استراتژیک، با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی ثابت کرده است که تسلط خوبی بر پرونده روابط ایران و عربستان دارد، گفت: «در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی هم دو کشور پس از سال ها تیرگی در روابط توانستند آشتی موقتی برقرار کنند که این نشان دهند آن است که آقای هاشمی کلید باز کردن قفل روابط ایران و عربستان را در اختیار دارد.»

امیر موسوی با تاکید بر اینکه ایران و عربستان همواره روابط پر فراز و نشیبی داشته اند که پس از انقلاب اسلامی این فراز و نشیب شدت بیشتری هم گرفت گفت: «عربستان همواره به ایران به چشم یک رقیب جدی در منطقه نگاه کرده است و برای این رقابت ابزارهای بسیاری را به کار گرفته است تا رقیب را کنار بزند.»

متن کامل در فرارو