بازیافت رئیس جمهور

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

با توجه به اینکه تصمیم گرفتم هفته ای یک بار سووالات مهم روز را از خوانندگان روز ‏بپرسم و با عنایت به اینکه مشائی دیروز پس از ملاقات با مسوولان تاجیکستان اعلام کرد، ‏‏"امروز سه کلمه جدید یاد گرفتم” و این موضوع پیشرفت بزرگی برای مسوولان کشورمان ‏محسوب می شود، و در راستای اینکه نمایندگان کشورهای اسلامی که همه شان هفته ای هشت ‏روز به احمدی نژاد تلفن می زنند و از او برای اداره کشورشان سووال می کنند، به جای ‏اینکه در انتخابات عضو جدید شورای امنیت که کارش تولید و صدور کاغذپاره است و ما ‏اصرار عجیبی داشتیم که حتما عضو این مرکز تولید زباله و کاغذ پاره بشویم، به جای رای ‏دادن به یک کشور برادر و دوست و ناز و مامان به نام ایران به یک کشور بی دین نامسلمان ‏به اسم ژاپن رای دادند، از کلیه خوانندگان محترم درخواست می شود به سووالات زیر توجه ‏کرده و پاسخ های زیر تر را انتخاب کنید و اگر احساس کردید که پاسخ درست را داده اید، ‏بعدا به عنوان جایزه یک نفر را ماچ کنید.‏

سووال اول: با توجه به اینکه خبرگزاری ها اعلام کردند که " مردم خراسان 610 کیلو نامه ‏برای احمدی نژاد نوشتند”، لطفا جمله کامل کننده را از میان گزینه های زیر انتخاب کنید؟

‏1) مردم خراسان 610 کیلو نامه برای احمدی نژاد نوشتند… و این نشان می دهد که محبوبیت ‏او پانزده کیلومتر افزایش یافته است؟

‏2) مردم خراسان 610 کیلو نامه برای احمدی نژاد نوشتند… تا نشان بدهند که دویست ‏مترمکعب مشکل دارند؟

‏3) مردم خراسان 610 کیلو نامه برای احمدی نژاد نوشتند… تا نشان بدهند که رئیس جمهور ‏دو میلیون لیتر کار کرده است؟

‏4) هر سه پاسخ و سووال غلط است؟

سووال دوم: معاون وزیر خارجه روسیه روز قبل گفته است که " در مراحل نهایی راه اندازی ‏نیروگاه بوشهر هستیم” لطفا پاسخ دهید این جمله قبلا چند بار و چه زمانی و توسط کدام وزیر ‏خارجه تکرار شده است؟

‏1) توسط وزیر خارجه قبلی روسیه، در ده سال گذشته، بیست بار؟

‏2) توسط وزیر خارجه فعلی روسیه، در دو سال گذشته، پنج بار؟

‏3) توسط وزیر خارجه اسبق روسیه، در بیست سال گذشته، چهل بار؟

‏4) توسط وزرای خارجه روسیه، در سالهای گذشته، بارها؟

‏5) هر چهار پاسخ اول صحیح است؟

سووال سوم: با توجه به اینکه گروهی از نمایندگان مجلس گفته اند: " کردان باید برود، ‏وگرنه….؟” جمله مورد نظر را کامل کنید.‏

‏1) کردان باید برود، وگرنه آبرویش را می بریم و معلوم می شود مدرکش تقلبی است؟

‏2) کردان باید برود، وگرنه نمی رود؟

‏3) کردان باید برود، وگرنه اتفاقی نمی افتد؟

‏4) کردان باید برود، وگرنه ما می رویم؟

سووال چهارم: محمد علی نجفی گفته است " اگر اصلاح طلبان می خواهند در انتخابات پیروز ‏شوند باید خاتمی را به میدان بیاورند.” لطفا پاسخ دهید چه مانعی برای آمدن خاتمی به میدان ‏وجود دارد؟

‏1) کلیه راههای منتهی به میدان بسته است؟

‏2) کلیه راههای منتهی به خاتمی بسته است؟

‏3) راههای رسیدن به میدان باز است، ولی راههای میدان به خیابان بسته است؟

‏4) اگر خاتمی به میدان بیاید باید چهار سال دور آن بچرخد؟

سووال پنجم: فاطمه راکعی گفته است " امیدوارم کروبی با ائتلاف اصلاح طلبان هم صدا ‏شود.” برای اینکه کروبی با ائتلاف اصلاح طلبان هم صدا بشود، اصلاح طلبان باید چه کنند؟

‏1) اصلاح طلبان باید نعره بکشند؟

‏2) اصلاح طلبان باید خفه شوند؟

‏3) اصلاح طلبان باید نعره بکشند، بعد که مشکل پیش آمد خفه بشوند؟

‏4) اصلاح طلبان باید جلوی دهان کروبی را بگیرند، تا با هم همصدا شوند؟

سووال ششم: سبک ادبی جمله وزیرکشاورزی که گفته است " ایران در تانزانیا مسکن ارزان ‏می سازد.” چیست؟‏

‏1) رئالیسم جادویی؟

‏2) ادبیات تخیلی؟

‏3) شعر مهمل ناب؟

‏4) سوررئالیسم سوسیالیستی؟

سووال هفتم: با توجه به سووال مطرح شده توسط حسن روحانی مبنی بر اینکه: " مگر می ‏شود با آزمون و خطا کشور را اداره کرد؟"، لطفا بهترین پاسخ را انتخاب کنید.‏

‏1) آزمون و خطا می توانیم بکنیم، ولی اسم این کار اداره کشور نیست؟ ‏

‏2) اسم آن کار آزمون و خطا نیست، بلکه تکرار خطاست؟

‏3) آنها کردند و شد؟

‏4) اصولا اگر کشور اداره نشود هم مشکلی بوجود نمی آید؟

سووال هشتم: شباهت” احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور می شود” با " سیستم بازیافت” چه ‏نوع شباهتی است؟

‏1) شباهت دقیق؟

‏2) شباهت کامل؟

‏3) بی شباهت ؟

‏4) سایر شباهت ها؟