یک رهبر و 1001 دلیل

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

امروز ما به هزار و یک دلیل تصمیم گرفتیم کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری را به شما معرفی کنیم.

دلیل اولش این است است که دوست داریم، دلمان می خواهد، به کسی چه مربوط؟

دلیل دومش این است که نزدیک انتخابات است، ما هم احساس تکلیف می کنیم بصیرت شما را زیاد کنیم

دلیل سومش این است که معرفی کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری خیلی باحال است…خوش می گذرد

دلیل چهارمش این است که بالاخره دیر یا زود شما باید با کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری آشنا بشوید… چه بهتر که این آشنایی بدون درد و در یک محیط آرام باشد.

و اما ویژگی های کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری:

یک:کاندیدای اصلح کاندیدایی است که اساسا وجود نداشته باشد. یا اگر وجود دارد، خودش را معرفی نکند. برود قایم بشود پشت دیوار. یا اگر نمی تواند خودش را معرفی نکند، دست کم یک کاری بکند که از فیلتر شورای نگهبان رد نشود…اتفاقا خیلی هم بهتر است. اصلا چه معنی می دهد هر چهار سال یکبار چند نفر بیایند خودشان را به عنوان کاندیدا معرفی کنند، مقام معظم رهبری را به زحمت بیندازد؟

دو:کاندیدای اصلح کاندیدایی است که نظرش به نظر مقام معظم رهبری نزدیک تر باشد. البته اساسا اگر نظری نداشته باشد که چه بهتر… اصلا کاندیدای اصلح، نظر می خواهد چه کار؟ خب آقا یک نظر دارد، می گذارد وسط همه با هم استفاده می کنند، بیخودی چرا اسراف کنیم؟… ولی حالا اگر خیلی اصرار دارد که حتما خودش هم یک نظری داشته باشد، به جهنم… ولی باید سعی کند نظرش خیلی به نظر آقا نزدیک تر باشد. البته می تواند هم سعی نکند، ولی اگر کلید خانه اش را گم کرد و مجبور شد سه سال در خانه بماند، به ما مربوط نیست.

سه:کاندیدای اصلح کاندیدایی است که امام زمان حتما تاییدش کرده باشد. الکی که نیست هر کسی سرش را بیندازد پایین وبیاید کاندیدای اصلح ام القرای اسلامی بشود. شرایط دارد. شرایطش هم این است که: اول از همه باید آقای مصباح بخوابد. این خیلی مهم است. بعد که خوابید باید خواب ببیند. اگر خواب نبیند، باید دوباره بخوابد. تازه اگر از آن خواب ها ببیند، قبول نیست… باید بلند بشود برود حمام، دوباره بخوابد. یعنی باید اینقدر بلند بشود و بخوابد، که خبر مرگش بالاخره یک خوابی ببیند که حمام لازم نشود. بعد باید توی آن خوابی که می بیند و حمام لازم نمی شود، حتما امام زمان هم بیاید رسما کاندیدای مورد نظر را به عنوان نماینده خودش به آقای مصباح معرفی کند. بعد آقای مصباح باید از خواب بیدار بشود، برود خدمت آقا، تمام قد خودش را پرت کند روی پای آقا (این مرحله باید خیلی بادقت انجام شود، وگرنه کاندیدای مورد نظر ممکن است انحراف کند، جفت پا برود توی بصیرت آقا)… اگر همه مراحل دقیقا همینطوری که گفته شد انجام بشود، کاندیدای مورد نظر، کاندیدای اصلح می شود.

چهار:کاندیدای اصلح کاندیدایی است که کوهنوردی بلد باشد. کوهنوردی برای کاندیدای اصلح از نان شب واجب تر است. شما فکر کنید در مملکتی که هنوز از این قله پیشرفت صعود نکرده باید برود از یک قله پیشرفت دیگر صعود کند، کاندیدایی که کوهنوردی بلد نباشد به چه درد می خورد؟ به هچ دردی… بنابراین کاندیدای اصلح، هیچ کاری هم که بلد نباشد، مهم نیست، قرار نیست که کاری بکند، قرار است از قله های پیشرفت صعود بکند، برای همین باید کوهنوردی بلد باشد.