من ۱۶۳ درصد رای آوردم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

سووال اول: آیا احمدی نژاد باید تمام اختیارات قانونی اش را بگیرد؟

جواب اول: کسی که با تقلب و بطور غیرقانونی روی کارآمده، حالا چطور می خواهد تمام اختیارات قانونی را بگیرد؟ اصلا این اختیارات مال احمدی نژاد نیست که نصفش را بگیرد یا همه اش را.

 

سووال دوم: اگر احمدی نژاد همه اختیارات قانونی اش را بگیرد، چه می شود؟

جواب دوم: احمدی نژاد تا حالا هشتاد درصد اختیارات قانونی اش را گرفته بود، در نتیجه ایران بیست سال عقب رفت و چهل درصد مردم فقیرتر شدند، چهارصد میلیارد ثروت مردم به باد رفت و شاشید به کشور، اگر همه اختیارات قانونی را بگیرد، ایران چهل سال عقب می رود، شصت درصد مردم فقیرتر می شوند، ششصد میلیارد دیگر از ثروت مردم به باد می رود و می ریند به کل کشور.

 

سووال سوم: چرا خامنه ای که گفته بود احمدی نژاد از همه به من نزدیکتر است، همه اختیارات را به او نمی دهد؟

جواب چهارم: خامنه ای احمدی نژاد را روی کار آورد چون بی اختیار بود و دستبوسی می کرد، حالا مگر دیوانه است همه اختیارات را بدهد به کسی که خودش هم می داند، کارش فقط اطاعت از رهبر است.

 

سووال چهارم: خامنه ای گفت، هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد، یعنی چی؟

جواب چهارم: یعنی ما هنوز همدیگر را نکشتیم، بقیه اش را بزودی به همه اطلاع می دهیم.

 

سووال پنجم: احمدی نژاد گفت فقط در صورتی که پخش زنده باشد به تلویزیون می آید. دفعه قبل چکار کرد؟

جواب پنجم: دفعه قبل که پخش زنده بود، گفت من 24 میلیون رای آوردم، در حالی که همه می دانستند که کمتر از 15 میلیون رای آورده است، دیروز گفته است من 35 میلیون رای آوردم.

 

سووال ششم: خانم رجبی قبلا گفته بود که احمدی نژاد معجزه هزاره سوم است و از خدا خواسته بود که جانش فدای احمدی نژاد شود، وی دیروز گفت که حزب الله روبروی احمدی نژاد خواهد ایستاد. شرایط معجزه چیست و آدم باید فدای چه کسی بشود؟

جواب ششم: اصولا هر معجزه شش سال طول می کشد و هر هزاره بطور متوسط 160 معجزه می شود، به همین دلیل اگر جانش همان موقع فدای احمدی نژاد شده بود، الآن مجبور نبود خودش یک معجزه گنده تر از او بکند.

 

سووال هفتم: احمدی نژاد گفت توطئه هایی علیه من وجود دارد، این توطئه ها از چه جانب است؟

جواب هفتم: خامنه ای هم می خواهد علیه او توطئه کند، چون او هم می خواهد زیرآب خامنه ای را بزند. مردم عادی کشور هم می خواهند علیه او توطئه کنند، چون عامل اصلی فقر و فلاکت و گرسنگی و عقب ماندگی کشور احمدی نژاد است. هاشمی که طبیعی است می خواهد علیه او توطئه کند، چون احمدی نژاد تا به حال زندگی اش را سیاه کرده است. سبزها هم علیه احمدی نژاد می خواهند توطئه کنند، چون آنها را زندانی کرده و کشته و اصولا همه درگیری ها بخاطر همین تحفه رخ داده است. دانشجویان می خواهند علیه او توطئه کنند، چون وزیر او آنها را اخراج و ستاره دار کرده و بخاطر او دهها دانشجو کشته شده و زندانی اند. زنان می خواهند علیه او توطئه کنند، چون در دوره او وضع زنان از قبل بدتر شده و نه تنها بدتر شده بلکه او مدعی شده زنان در ایران مطلقا آزادی دارند. سلطنت طلبان تندرو و مجاهدین می خواهند علیه او توطئه کنند….. ببخشید، در این مورد اطلاع دقیق ندارم. در حقیقت جز مشائی همه می خواهند علیه او توطئه کنند، چون زندگی همه را نابود کرده است.

 

سووال هشتم: چرا مجلس با احمدی نژاد مخالف است؟

جواب هشتم: چون احمدی نژاد بارها مجلس را تحقیر کرده، طبیعتا آنها هم با او مخالفند، مجلس با سفارش او به رهبر تسلیم کامل رهبر شد، حالا هم طبیعی است که مجلسی که از خودش اختیار ندارد و این اختیار را احمدی نژاد از او گرفته است، حالا می افتد به جان خودش، اگر بیافتد.

 

سووال نهم: احمدی نژاد می خواهد در پخش زنده تلویزیونی با چه کسی صراحتا حرف بزند؟

جواب نهم: با خس و خاشاکی که روشنفکران شان بزغاله بودند.

 

سووال دهم: چرا در دعوای احمدی نژاد و خامنه ای حق با خامنه ای نیست؟

جواب دهم: چون این دیوانه را خود خامنه ای به جان مردم انداخته، چون خودش از او حمایت کرده و چون از همه به خودش نزدیک تر است، آدمی که تحمل نزدیک ترین آدم خودش را هم ندارد، چه حقی دارد؟

 

نتیجه گیری اخلاقی: وقتی دو دیوانه یا دو تا لات با هم دعوا می کنند، حق با هیچکدام نیست، یکی زورش بیشتر است، یکی زورش کمتر.