گروه ۵ نفره آژانس برای مذاکره درباره 'تفاهم به دست آمده اخیر' وارد تهران شد

نویسنده

همزمان با ادامه مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵ در وین، یک گروه ۵ نفره از مقام های آژانس بین المللی انرژی اتمی، وارد تهران شده است.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز ۱۵ تیرماه (ششم ژوئیه) گفته است که در جریان سفر یک روزه این گروه، درباره جزئیات تفاهم به دست آمده ایران و آژانس گفت و گو خواهد شد.

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اواخر هفته گذشته با سفر به تهران، با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده بود.

آقای آمانو پیش از سفر به تهران با مقام های حاضر در مذاکرات اتمی از جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت و گو کرده بود.