‏96‏‎ ‎درصد رای نه به جمهوری اسلامی ‏

نویسنده
آرش معتمد

» بر اساس نظرسنجی وبلاگ مهدی خزعلی

سی سال پس از رای “آری” نودو هشت درصد مردم به جمهوری اسلامی، مهدی خزعلی فرزند آیت الله ‏خزعلی دروبلاگ شخصی خود که فیلتر شده ودسترسی به آن بدون فیلتر شکن میسر نیست، دست به ‏نظرسنجی در مورد جمهوری اسلامی زده است. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 96 در صد از کسانی ‏که در این نظرخواهی شرکت کرده اند، رای شان به جمهوری اسلامی “نه” است.‏

مهدی خزعلی البته دراین نظر سنجی تاکید کرده که اگر دوباره بحث انتخابات درباره ماهیت ایران باشد، ‏بازهم به جمهوری اسلامی ایران رای خواهد داد؛‎ ‎رایی که با نود وشش در صد از مخاطبان وی تفاوت دارد.‏

وبلاگ فیلتر شده مهدی خزعلی این نظرسنجی را به مدت یک هفته، از دوشنبه 17 فروردین 1388 تا یکشنبه ‏‏23 فروردین 1388 با موضوع “جمهوری اسلامی، آری یا خیر” مطرح می کند. براساس مطالب منتشره ‏دراین وبلاگ، هدف از این نظرسنجی آن است که آرای نسل هایی که در12 فروردین 1358 ـ که به گفته ‏خزعلی “توفیق” رای دادن به جمهوری اسلامی را نداشتند ـ به دست آید.‏

براساس آنچه درجداول مندرج دروبلاگ مهدی خزعلی مشاهده می شود، درمدت یک هفته، 4هزارو 17 نفر ‏درنظرسنجی شرکت کرده اند. اولین رای در دوشنبه 17 فروردین 1388 درساعت 12و 53دقیقه و آخرین ‏رای نیز دریک شنبه 23 فروردین 1388 درساعت 13و35 دقیقه داده شده است. از کل تعداد رای دهندگان، ‏‏3هزارو 889 نفر یعنی 8/96درصد به جمهوری اسلامی رای منفی و 128 نفر یعنی 23 درصد نیز به ‏جمهوری اسلامی ایران رای مثبت داده اند. ‏

درزمان مشاهده وبلاگ مذکور چیزی حدود 668 هزارو 343 نفر از این نظرسنجی ونتایج آن دیدن کرده و ‏درهمان زمان 111 نفر نیز مهمان آنلاین بوده اند. ‏