یا حسین میرحسین
در تنگه واشی

نویسنده
اردلان صیامی

» در روزی که دولت به بهانه گرما تعطیل کرد

روز جمعه 18تیرماه در تنگه واشی (حوالی شهر فیروزکوه) صدای “یاحسین میر حسین ” و”مرگ بر دیکتاتور” پیچید. همزمان با تعطیلی چند روزه در ایران که  مسئولین دولتی، گرما را عامل آن اعلام کردند، ده ها هزارنفر در این منطقه توریستی راه پیمایی کردند و بسیاری از آنان در درون تنگه شعارهای اعتراضی سردادند.گزارش های دیگر نیز حاکی از آن است دیگر شهروندانی نیزکه به نقاط مختلف کشورسفر کرده بودند، در جاده ها واتوبان ها با نشان دادن علامت ““V همبستگی خود را با جنبش سبز نشان دادند. این امر در جاده های منتهی به شمال به کرات دیده شد.

تنگه واشی که روز جمعه شاهد شکل دیگری از بیان اعتراض های سیاسی بود، حدود ۳۰۰ مترطول داردو با دیواره‌های صخره‌ای بلند به ارتفاع حدود ۱۰۰ متر، محل عبور رودخانه‌ای است که از کوه‌های ساواشی سر چشمه می‌گیرد و از میان دشت می‌گذرد. آب این رودخانه در فصل تابستان به کمترین میزان خود می‌رسد، و در برخی نقاط تنهاتا زیر زانو را خیس می نماید. یکی از مهم ترین جذابیت‌های این تنگه، همین عبور از میان آب است.

اما جمعه 18 تیر تنگه واشی، جذابیت دیگری هم داشت.مردم دسته دسته راهی منطقه بودند وجاده منتهی به این تنگه کاملا مسدود شده بود؛ تاحدی که بسیاری از مردم از نیمه راه برگشتند.در این میان آنچه به وضوح قابل مشاهده بود، عدم برنامه ریزی مسئولان محلی برای پذیراشدن خیل مسافرانی بود که در میان شان کسانی هم شعار یاحسین میرحسین ومرگ بردیکتاتور می دادند. پلیس راه و راهنمایی ورانندگی در ساعت های اولیه صبح در منطقه حضور نداشت و تنها حضور نیروهای انتظامی محدود به چند پلیسی بود که به حجاب خانم ها یا پوشش پسرهای جوان ایراد میگرفتند.

یکی از این مسافران به روز می گوید: “حاکمیت باید بفهمد که جنبش سبز فراگیرست؛ در شهرها نتوانیم فریاد بزنیم، دیگر جاهای کشور را که از ما نگرفته اند.”

تنگه واشی علاوه بر طبیعت زیبا، دارای آثار تاریخی نیز هست. یکی از سه کتیبه معروف دوره قاجار در این تنگه قرار دارد. دو کتیبه دیگر در چشمه علی شهر ری و تونل وانا در جاده هرازست. هر سه این کتیبه‌ها به دستور  فتحعلی شاه قاجار حکاکی شده‌است. فتحعلی شاه که دوران پیش از پادشاهی خویش را در شیراز گذرانده بود، با دیدن نقش برجسته‌های آن دیار، سه نفر به نامهای حجارباشی، نقاش باشی و معمارباشی را مسئول ساخت این سه کتبیه در تهران کرد.کتیبه واقع در تنگه ساواشی دارای ابعاد شش در هفت متر است کو وقایع زمان فتحعلی شاه دور تا دور آن روایت شده‌است. بزرگ‌ترین نقش برجسته این کتیبه‌ها، نقش شکارگاه با تصویر اسب، نیزه و شکارهایش است که در اطراف آن می‌توان عباس میرزا، علی قلی میرزا و علی نقی میرزا پسران فتحعلی شاه و همچنین نوادگانش را در حال شکار دید. این کتیبه از حدود ۱۸۵ سال‌ پیش در دل کوه حک شده اما اخیرا صدمات زیادی به آن وارد شده است.