۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - چرا داعش تا دیروز محارب نبود؟

۱۴ آبان ۱۳۹۳ - ماحصل تقدس‌گرایی؛ انسداد فکری و تروریزم مذهبی

۱۳ شهریور ۱۳۹۲ - لزوم احترام به حقوق انسانی

۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - هدف انبیاء تشكیل حكومت نبود

۴ اسفند ۱۳۸۹ - فاعتبروا….

۱۸ بهمن ۱۳۸۹ - شناخت ریشه‌های خرافات

۸ دى ۱۳۸۹ - چرایی حكم ارتداد

۱۵ آذر ۱۳۸۹ - روحانیت مسئول است