۹ اسفند ۱۳۹۰ - سیاسیون ایران و وزنه عملگرایی

۲۷ مهر ۱۳۹۰ - با “اپل” در رویای تسخیر وال استریت

۱۶ مرداد ۱۳۹۰ - لذت های فردی؛ مبارزه فرهنگی

۵ مرداد ۱۳۹۰ - ماکیاولیسم و سیاست

۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - فتنه نود، فتنه بی قانونی

۱۴ اسفند ۱۳۸۹ - طرحی نو در اندازیم

۳۰ بهمن ۱۳۸۹ - استبداد آشفته است

۲۷ دى ۱۳۸۹ - مردم سالاری؛ تنها راه ادامه حیات اصول گرایی

۱۳ دى ۱۳۸۹ - ایجاد تنش سیاسی، کلید عبور

۸ دى ۱۳۸۹ - کف خواست ها در روند مردم سالاری

۱۷ آذر ۱۳۸۹ - راهبردی برای تمام فصول