۷ بهمن ۱۳۸۷ - موسوی و رهبری دو خط موازی

۲۹ دى ۱۳۸۷ - بحران غزه حماس و حزب‌الله

۱ دى ۱۳۸۷ - ‏مشایی متفاوت کاندیدایی در سایه