۲۱ بهمن - سیمرغ عطار و پرسش از حقوق برابر

۷ آبان - صادق..هدایت..و..قتل..فرخنده..

۱۳ مهر - صادق هدایت و شکنجه زنان

۸ شهریور - دشمنان طبقه متوسط جدید

۲۰ خرداد - ادبیات آپارتمانی

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ - عطار نیشابوری و نادیده انگاری دختر ترسا

۳۰ آبان ۱۳۹۲ - دین: عقب ماندگی و پیشرفت

۲ آبان ۱۳۹۱ - آزادی زنان و دگرباشان در تشیع ایرانی

۲ مرداد ۱۳۹۱ - الاهیات “معطوف به قدرت” و کنترل زنان

۱۶ فروردین ۱۳۹۱ - ایرانِ مدرنِ عارفان و تنِ زنان

۱۹ بهمن ۱۳۹۰ - بیکاری زنان و نقش هژمونیک دولت

۲۷ تیر ۱۳۹۰ - زمزمه

۱ اسفند ۱۳۸۸ - با بهمن احمدی امویی در یک شب سرد زمستانی