۴ شهریور ۱۳۹۳ - تلافی پهباد، سلاح بیشتری برای غزه

۹ تیر ۱۳۹۳ - اسراییل باید از ایران مطمین شود

۶ خرداد ۱۳۹۳ - ایران غرب را به زیاده خواهی متهم کرد