۱۹ آذر ۱۳۹۱ - خداحافظی بهنگام با جنبش دانشجویی

۲ اسفند ۱۳۹۰ - جنبش و دنیای مجازی

۷ اسفند ۱۳۸۹ - لزوم ائتلاف در شرایط کنونی

۱۶ آذر ۱۳۸۹ - برای مجید توکلی