۲۹ شهریور ۱۳۹۳ - ایران و ائتلاف توبه‌کاران

۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - چرا ایران رضائیان را آزاد نمی‌کند؟

۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - ایران و آمریکا: دشمن دشمن من