۲۶ مهر ۱۳۹۳ - سود دوستی با سودان

۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - آن روحانی و این روحانی؟!

۲ بهمن ۱۳۹۲ - بازرگان متشکریم

۹ اسفند ۱۳۹۰ - اصغر فرهادی رئیس دیپلماسی خط دو ایران

۱۷ خرداد ۱۳۸۸ - نادرستی ها در گزارش سیاست خارجی ‏