۱ خرداد ۱۳۹۳ - معصومیتِ لیلا و دشمنانش

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - لیلا حاضر، سینمای ایران غایب

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ - کلمات نمی‌میرند

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - داستانی در آن‌سوی خطوط قرمز

۵ دى ۱۳۹۲ - رنج‌های دو شاعردربند