۲ اسفند ۱۳۹۱ - آموزش به زبان مادری؛ فرصت یا تهدید؟

۹ فروردین ۱۳۹۱ - مدعای کاذب محمد خاتمی

۳ اسفند ۱۳۹۰ - بن بست سیاست گذاری قومی در ایران

۱۳ بهمن ۱۳۹۰ - ما هم اعتراف می کنیم!

۵ بهمن ۱۳۹۰ - اصلاح طلبان و گذار به سیاست اپوزیسیونی

۲۰ آذر ۱۳۹۰ - شعار جنگ در رقابت های انتخاباتی امریکا

۲۲ خرداد ۱۳۹۰ - فعال سیاسی و حقوق بشر

۱۰ مرداد ۱۳۸۸ - دور جدید برخورد با معلمان