۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - مجموعه داستان مارکز، ۴ شماره هنر روز

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - مجموعه داستان مارکز، ۳ شماره هنر روز

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ - نسخه پی دی اف هنر روز

۳۰ آبان ۱۳۹۲ - ادغام دین و دولت: فساد

۱۸ مهر ۱۳۹۲ - بازگشت قیصر….

۳ خرداد ۱۳۹۱ - از نگاه ما

۲۸ اسفند ۱۳۸۹ - چراغ فرهنگ ایران باید روشن بماند…

۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - بهرام بیضایی کجاست؟

۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - حرف اول