۱۴ آذر ۱۳۸۹ - تفاوت فعال دانشجویی و فعال سیاسی

۲۵ آبان ۱۳۸۸ - برای حجت، به یاد نفیسه

۲۳ فروردین ۱۳۸۸ - دروغ های میلیاردی

۱۸ اسفند ۱۳۸۷ - آزمونی برای مبارزه با فساد‏

۱ اسفند ۱۳۸۷ - چرا باید بودجه بخوانیم؟

۱۴ دى ۱۳۸۷ - خداحافظ نفت، خداحافظ رانت

۱۴ آبان ۱۳۸۷ - بحران جدی است