۱۸ آذر - عبور از جامعه در خودمانده

۱۴ مهر - آغاز مهر یا طلاق

۳۰ شهریور - صلح پیشاجنگ

۱۶ فروردین - زنان در ورزشگاه

۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ائتلاف عقلانی برای زنان

۱۸ آذر ۱۳۹۲ - نصرت ماندلا یا نلسون اسکندری

۲۳ تیر ۱۳۹۲ - و آنک انسان؛ شهلا فرجاد

۲۱ خرداد ۱۳۹۱ - قاصدان پر قِصّه بی گفتگو

۲۲ اسفند ۱۳۹۰ - من و روز جهانی زن

۱۷ اسفند ۱۳۸۹ - گفتمان زن باورانه

۳۱ مرداد ۱۳۸۹ - توزیع زنان در لایحه حمایت از خانواده

۳۰ مرداد ۱۳۸۹ - توزیع زنان در لایحه حمایت از خانواده