۲۷ آذر ۱۳۹۳ - مخالفان چه می گویند

۲۰ آذر ۱۳۹۳ - شعرِ غریبه‌ی بزرگ

۱۳ آذر ۱۳۹۳ - در ردِ نشان شوالیه

۱۵ آبان ۱۳۹۳ - داعش دراصفهان و نشان شوالیه

۱ آبان ۱۳۹۳ - کیتارو، فراتر از سیاست

۲۴ مهر ۱۳۹۳ - نوبل، شهامت مدنی و ده‌نمکی

۱۰ مهر ۱۳۹۳ - روز جهانی ترجمه

۳ مهر ۱۳۹۳ - ساز، کنسرت، شادی ممنوع!

۲۷ شهریور ۱۳۹۳ - نخود لوبیا، فروغ و خانه‌ی سینما

۲۰ شهریور ۱۳۹۳ - لولیتا، هالو و رخشان بنی اعتماد

۱۳ شهریور ۱۳۹۳ - هک شدن هنرمندان، کارت هنر و شجریان

۶ شهریور ۱۳۹۳ - کانون نویسندگان، سیمین بهبهانی و کیمیایی

۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - رابین ویلیامز و لورن باکال؛ مرگ در مرداد

۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - خاطره‌ها و سربازان خیابان