۲۹ مهر ۱۳۹۳ - اسلحه برای مصرف داخلی و خارجی

۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - مسیحیان ایران به بلغارستان پناه می‌برند

۱ تیر ۱۳۹۳ - قدرت نمایی در آستانه ورود جان کری

۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - هشدار به مسلح کردن شیعیان

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - اوباما در مورد ایران اشتباه می کند