۱۶ تیر ۱۳۹۳ - سیاست را با قانون خلط نکنیم

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - آموزش مذاکره و سازش

۲۳ آذر ۱۳۹۲ - امیدواری به تنبیه

۸ آذر ۱۳۹۰ - نظام پارلمانی نیازمند مقدمات بنیادی‌

۱۴ تیر ۱۳۹۰ - خشونت غیرلازم

۲۷ مهر ۱۳۸۹ - مردم چگونه به حقوقشان آشنا شوند

۷ مهر ۱۳۸۹ - قانون اساسی موافق نقض حقوق بشر نیست

۲۴ آذر ۱۳۸۸ - پرونده های پس از انتخابات و قانون

۸ بهمن ۱۳۸۷ - بی‌قانون هرگز…‏