۱۸ آبان ۱۳۹۳ - مصاحبه روز با چهار آمریکایی، از اشغال سفارت تا مذاکرات هسته‌ای

۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ایران و آمریکا در مورد عراق هم مسیرند

۴ دى ۱۳۹۰ - جمهوری اسلامی و احتمال رفتن بشار اسد

۶ مهر ۱۳۹۰ - دیدار

۳۰ فروردین ۱۳۹۰ - مرد نمیرد به مرگ

۲۴ فروردین ۱۳۹۰ - من یک ایران دوست هستم

۱۵ اسفند ۱۳۸۹ - ایران کمک کند دخالت نکند

۱۳ بهمن ۱۳۸۹ - داستان انقلاب

۱۰ بهمن ۱۳۸۹ - بهترین راه برای رسیدن به توافق مذاکره است

۵ دى ۱۳۸۹ - احمدی نژاد مشغول رقابت با خامنه ای است

۲۱ تیر ۱۳۸۹ - ایران شاهد طلوع دموکراسی خواهد بود

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - از مدرسه ما تنها تابلویی مانده است

۱۶ اسفند ۱۳۸۸ - وضع حقوق بشر در ایران وحشتناک است

۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - فرزندان ما بیگناه هستند

۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - مردم ایران شایستۀ آزادی بیشتر هستند

۲۷ دى ۱۳۸۸ - ایران در دورۀ شکننده ای به سر می برد

۲۲ دى ۱۳۸۸ - همه مشروعیت دولت از دست رفته

۲۹ آذر ۱۳۸۸ - ایرانیان می خواهند زندگی شان را تغییر بدهند

۲۴ آذر ۱۳۸۸ - ایران سلاح اتمی ندارد

۹ آذر ۱۳۸۸ - دانشگاهیان ایرانی فوق العاده هستند

۲۵ آبان ۱۳۸۸ - دولت تمامیت خواه در ایران محکوم به سقوط است

۲۰ آبان ۱۳۸۸ - حمله اسراییل به ایران بلوف است

۱۳ مهر ۱۳۸۸ - حقوق بشر نباید قربانی مذاکره ایران و امریکا بشود

۱۶ شهریور ۱۳۸۸ - آمریکاییان تشنه دانستن راجع به مردم ایران هستند

۲۲ تیر ۱۳۸۸ - ایران به دنیای مدرن می پیوندد

۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ایرانیان بخش مهمی از جامعه بحرین هستند

۱۹ اسفند ۱۳۸۷ - می خواهم در اصفهان دفن شوم