۱۶ مهر - نهادهای اجرا و نظارت سانسور کتاب

۲۶ شهریور - سازمان تبلیغات اسلامی «خوارزمی» را هم بلعید!

۲۲ مرداد - کشف رمز از زبان رمز هسته ای

۲۲ مرداد - خودآموز کشف رمز زبان سرخه‌ای

۱۱ تیر - با مینیاتورهای ایرانی

۷ خرداد - فرزند پارسی‌گوی ارمنی به کهریزک افتاد

۲۴ اردیبهشت - شاعر تنهایی تهران رفت

۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳۹٣؛ تیغ سانسور کتاب کُند نشد

۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - شمشیر از رو برای موسیقی

۷ اسفند ۱۳۹۳ - زاون، این مورخ مهربان سینمای ایران

۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - داستان کارگردانی که سبز شد

۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - یک ناشر، کتاب"و یک زندگی

۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - ارزش‌ها و کاستی‌های توس

۹ بهمن ۱۳۹۳ - آیا صدای زنان برای همیشه خاموش می‌شود؟

۹ بهمن ۱۳۹۳ - در امنیتی کردن موسیقی زنان

۲۵ دى ۱۳۹۳ - طنز پردازان ایرانی و افغان؛ آزادی وترور

۴ دى ۱۳۹۳ - خاطرات پینوکیو از روباه مکار

۳ دى ۱۳۹۳ - بچه ترون که می‌گن ، کیه؟!

۶ آذر ۱۳۹۳ - نهادهای اجرا و نظارت سانسور کتاب

۱ آبان ۱۳۹۳ - چمران یا حاتمی‌کیا، کدام یک دروغ می‌گویند؟!

۱ آبان ۱۳۹۳ - حاتمی‌کیا ؛ حرکت پاندولی نزدیک به قدرت