۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - سه فیلم دیگر جشنواره دولتی

۱۶ بهمن ۱۳۹۳ - “اعتدال” یعنی سکوت…

۹ بهمن ۱۳۹۳ - “سینما چیَه؟"

۱۸ دى ۱۳۹۳ - نوری بر تاریکخانه

۴ دى ۱۳۹۳ - تجربه یا انتحار؟ مساله این است

۲۷ آذر ۱۳۹۳ - مرگ یک استان، سکوت یک ملت

۱۳ آذر ۱۳۹۳ - کپی اسلامی فیلمفارسی

۶ آذر ۱۳۹۳ - شیار رسمی فیلم دولتی

۲۹ آبان ۱۳۹۳ - مطرود هم قبیله، محكوم خویشم

۲۲ آبان ۱۳۹۳ - آرمانگرایی برای همیشه

۱۵ آبان ۱۳۹۳ - تصویر عاشورا در سینمای ایران

۸ آبان ۱۳۹۳ - ساکن سینمای دهه ی شصت

۲۴ مهر ۱۳۹۳ - “ماهی و گربه “؛ یک اتفاق

۱۷ مهر ۱۳۹۳ - نسخه سینمایی “دکتر فرهنگ هلاکویی”

۱۰ مهر ۱۳۹۳ - تراژدی آدم های بلاتکلیف