۲۸ بهمن - خیمه شب بازی تكراری

۱ آذر - ما هم در سر رویایی داریم

۱۱ مرداد - نظام ولایی؛ و بنیادگرایی

۱۳ دى ۱۳۹۳ - پدرخوانده بنیادگرایی

۸ آبان ۱۳۹۳ - “نظام ولایی” پدرخوانده ی “بنیادگرایی”

۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - ریشه مشکلات کجاست؟

۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - آن قول ها کجا شد و آن وعده ها چه شد؟

۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - چرا دست از سر خانواده ها برنمی دارید؟

۱۲ آذر ۱۳۹۲ - دانشگاه غیر مستقل دانشگاه نیست

۲ مهر ۱۳۹۲ - در محکومیت کشتار انسان های بی دفاع

۹ تیر ۱۳۹۲ - کارکرد “جهل مقدس” در نظام های فاشیستی

۵ آذر ۱۳۹۱ - شک نکنید، فردا نوبتِ شماست

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ - طرح واره ای برای گذار به دموکراسی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ - آقایان، از خشم مردم بترسید

۱ اسفند ۱۳۹۰ - آقایان، بس کنید!

۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - نتیجه کارکرد مجلس “خبرگان”

۱۷ دى ۱۳۹۰ - انتخاب های انجام شده در نظام ولائی

۱۷ آذر ۱۳۹۰ - هزار هزار دانشجو در صف مقاومت

۵ آذر ۱۳۹۰ - درس هایی از گذشته برای انتخابات

۱۸ مهر ۱۳۹۰ - زندان، اختلاس، همه پرسی

۱۶ شهریور ۱۳۹۰ - نامه به احمد شهید

۲۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۳۰ سال پس از آن فاجعه ی فراموش شده

۶ بهمن ۱۳۸۹ - چه دیر فهمیدند! نگذارید دیرتر شود

۲۷ خرداد ۱۳۸۸ - این همبستگی مبارک

۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - من رای میدهم اما…

۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - من رای میدهم اما…

۳۰ بهمن ۱۳۸۷ - دفن شهدا در دانشگاه

۱۰ بهمن ۱۳۸۷ - این کارها نشانه ضعف است یا قدرت؟

۲۴ دى ۱۳۸۷ - روزی که مردم درهای دانشگاه را گشودند‏

۱۳ آذر ۱۳۸۷ - خیمه شب بازی تكراری

۱۷ شهریور ۱۳۸۷ - با سخنان آقای خامنه ای انتخابات بی معناست

۱۴ فروردین ۱۳۸۷ - انتخابات در حکومت اسلامی

۱۵ بهمن ۱۳۸۶ - اسلام مصادره

۱۱ آذر ۱۳۸۶ - روز برافراشته شدن پرچم مقاومت

۵ تیر ۱۳۸۶ - به عنوان انقلاب فرهنگی از دانشگاه ها انتقام می گیرند

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ - سراب عدالت و خواب کودتای فرهنگی دوم

۲۶ فروردین ۱۳۸۶ - تنها راه رهایی