۱۰ خرداد ۱۳۹۳ - ‏طرحی برای اجرا نشدن

۹ فروردین ۱۳۹۳ - منتقد مسلمان

۲۹ دى ۱۳۹۲ - منشور شهروندی به چه کار می آید

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - دستم بگرفت و پا به پا برد…

۱۶ خرداد ۱۳۹۲ - می خواهند با ترس مردم را کنترل کنند

۷ فروردین ۱۳۹۲ - وضعیت به مراتب بدتر از پیش است

۱ اسفند ۱۳۹۱ - وحشت تهران از رسانه های آزاد

۱۴ آذر ۱۳۹۱ - از قهرمانی تا دیکتاتوری

۱۳ آبان ۱۳۹۱ - حفظ حریم خانواده در حرف و در عمل

۱۶ مهر ۱۳۹۱ - برای جهانی شفاف تر

۳ مهر ۱۳۹۱ - خون بهای فرزاد

۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - نامه به مامور دستگیری

۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - حرفه ای که هیچ گاه مصادره نشد

۱۷ تیر ۱۳۹۱ - گروگان گیری بستگان ناراضیان

۱ خرداد ۱۳۹۱ - درسی که از رواندا می توان گرفت

۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ - برهنگی فرهنگی دیپلومات ایرانی؟

۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - رهبری غیر ایرانی آری، حق تردد خیر …

۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - تنها یک قدم…

۱۶ بهمن ۱۳۹۰ - آینه چون نقش تو بنمود راست

۹ بهمن ۱۳۹۰ - نفرت پراکنی به هزینه مردم

۳ دى ۱۳۹۰ - اندر تفاوت شتر مرغ دزد و آفتابه دزد…

۲۰ آذر ۱۳۹۰ - حمله به سفارت از منظر حقوقی

۱۲ آذر ۱۳۹۰ - قتل در باکو، فتوا از تهران

۳۰ مهر ۱۳۹۰ - رسانه ای که قضاوت نمی کند

۵ مهر ۱۳۹۰ - حق شرط و اعدام هفده سالگان

۲۲ مرداد ۱۳۹۰ - به برادر اطلاعاتی

۲۷ تیر ۱۳۹۰ - ماده ای خلاف عقل و قوانین جهانی

۱۲ تیر ۱۳۹۰ - باز تولید خشونت علیه کودکان

۱ تیر ۱۳۹۰ - وقتی قربانی تجاوز متهم شناخته شد

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ - چهره‌‌‌ی تاریک، روشنِ لایحه‌‌‌‌ی حمایت از خانواده

۲۹ فروردین ۱۳۹۰ - تفاوت از زمین تا آسمان

۲۰ فروردین ۱۳۹۰ - بهنود کشی بس است

۱۷ اسفند ۱۳۸۹ - در فردای آزادی ایران

۲۸ بهمن ۱۳۸۹ - به دنبال متهم اصلی

۱۸ بهمن ۱۳۸۹ - رمز گشایی از سخنان دادستان کل

۱۳ دى ۱۳۸۹ - در باب پروندهٔ کهریزک …

۴ آبان ۱۳۸۹ - قرار سبزی که بی قرار می کند

۲۶ تیر ۱۳۸۹ - هر استبدادی روزی به پایان می رسد

۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - نامه به بازجو و پدرم

۲۸ فروردین ۱۳۸۹ - تجاوز به حریم خصوصی تا کجا؟

۱۷ اسفند ۱۳۸۸ - دستگیری خلاف قانون جعفر پناهی

۸ دى ۱۳۸۸ - به حکومت نظامی اعتنا نکنید

۲۱ شهریور ۱۳۸۸ - نبردیم اما نمردیم

۱۰ بهمن ۱۳۸۷ - سه راه حل عملی ‏

۲۱ دى ۱۳۸۷ - قانون جاذبه و کانون مدافعان حقوق بشر ‏