۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - پابلو نرودا؛ شعرهای سبز امید

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - مرگ در سه سطر

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ - ۶۳ ترانه عاشقانه شمس لنگرودی

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - با مسافران همیشه سال

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - روحم از سقف گذر خواهد کرد

۸ اسفند ۱۳۹۲ - زنی را می شناسم من…

۱ اسفند ۱۳۹۲ - علیرضا روشن؛ از گودر تا زندان

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - روزگار غریبی ست، نازنین

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ته مانده ی بهار را به من بسپار

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - معشوقه‌ات برای تو می‌خواند

۳ بهمن ۱۳۹۲ - باید شعری تاریک بنویسم

۲۶ دى ۱۳۹۲ - دعوت به میهمانی شاعرانه

۱۹ دى ۱۳۹۲ - آرام همچون حرف‌های بی‌صدا