۲ مرداد ۱۳۹۳ - زمین معوض

۵ تیر ۱۳۹۳ - همزاد

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - پیکان استیشن آلبالوئی خوشدست

۲۶ دى ۱۳۹۲ - هنرپیشه

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - آدمای درجه یک، آدمای درجه دو

۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - بوف کور

۱۱ بهمن ۱۳۹۱ - آینه در آینه

۲۷ دى ۱۳۹۱ - بوف کور