۱۲ بهمن ۱۳۸۸ - رئیس حراست؛ معاون فرهنگی شد

۱۵ آذر ۱۳۸۸ - دستگیری فله ای مادران عزادار

۳ آذر ۱۳۸۸ - خطر اعدام دختری که از ده سالگی سیاسی شد

۱ آذر ۱۳۸۸ - باید برای مردن برنامه ریزی كنیم

۲۱ آبان ۱۳۸۸ - دو آزادی در تهران، چند احضاردر همدان

۱۷ آبان ۱۳۸۸ - ادامه بازداشت فعالان دانشجویی و جنبش زنان

۱۸ مهر ۱۳۸۸ - صدور حکم برای “کف خیابانی ها”

۴ خرداد ۱۳۸۸ - تشدید فشار بر کانون مدافعان حقوق بشر

۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ - برخورد با جلسه کمیته دفاع ازانتخابات آزاد

۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - تیم جدید وکالت برای رکسانا صابری

۱ اسفند ۱۳۸۷ - دو فعال زن شلاق خوردند

۲۹ بهمن ۱۳۸۷ - ‏350 اعدام در سال 2008‏