۲۲ آبان ۱۳۹۳ - درام به مثابه‌ سرنوشت

۱ خرداد ۱۳۹۳ - قره العین و حجاب

۱ خرداد ۱۳۹۳ - همه فیلم های لیلا دختر سینمای ایران

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - دلتنگی های ماکوندو

۲۶ دى ۱۳۹۲ - از اختگی سیاسی- هنری تا خودفروشی

۲۱ آذر ۱۳۹۲ - راه‌یابی آینده ایران

۱۴ آذر ۱۳۹۲ - سازهایی که نواخت

۱۴ آذر ۱۳۹۲ - تولد رنسانس و اومانیسم

۳۰ آبان ۱۳۹۲ - “عشق در آداب شکسته”

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - “م ن س ا ن س و ر د و س ت ن د ا ش ت”

۹ آبان ۱۳۹۲ - “کاملن خصوصی برای اطلاع عموم”

۲۵ مهر ۱۳۹۲ - داستان‌های ناتمام

۱۸ مهر ۱۳۹۲ - سانسور را کنار بگذارید

۱۸ مهر ۱۳۹۲ - آن سوار بی اسب…

۲۸ شهریور ۱۳۹۲ - سیاه چاله ای در واقعیت

۲۸ شهریور ۱۳۹۲ - زندگی، اتفاق غیرمنتظره

۲۱ شهریور ۱۳۹۲ - کشاورزان و اسلحه ای به نام ایدئولوژی

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - مردم شهر/ کتابخانه بزرگی هستند

۷ شهریور ۱۳۹۲ - افست