۲۵ آذر ۱۳۹۲ - “چرا همه به جان هم افتاده‌اند؟"

۲۰ آبان ۱۳۹۲ - روزنامه‌نگاری٬ شغل یا حرفه!؟

۲۳ مهر ۱۳۹۲ - درد مشترک زندانیان

۵ مرداد ۱۳۹۲ - چگونه آگاهی به زبان جامعه را تغییر می‌دهد

۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - رمزگشایی پیام‌های پیشاانتخاباتی

۲۱ فروردین ۱۳۸۹ - کشتار عشق؛ اثبات عشق

۷ بهمن ۱۳۸۸ - ترور کروبی خنثی شد

۶ بهمن ۱۳۸۸ - سیاوش سبزها، یک دختر است

۳ بهمن ۱۳۸۸ - جمعه خاتمی، شنبه موسوی

۹ دى ۱۳۸۸ - داستان تفنگ ایرانی

۱ دى ۱۳۸۸ - مرگ های تاریخ ساز