۱۹ تیر ۱۳۸۹ - خیالبافی با عروسك سبز

۲۸ اسفند ۱۳۸۸ - مسافر فراری ناکجا آباد

۳ خرداد ۱۳۸۸ - امیدهای سبز را به یأس تبدیل نكنیم

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - از پشت سر خنجر می‌زنند ‏

۱۶ آذر ۱۳۸۷ - ‎ ‎زنده باد بورژوازی اسلامی‎

۵ آذر ۱۳۸۷ - سه برابر شدن زندانیان در دوره احمدی نژاد‏‎

۲۶ آبان ۱۳۸۷ - لیلا باید می‌سوخت ‎

۱۴ آبان ۱۳۸۷ - جهنم همین‌جاست

۸ آبان ۱۳۸۷ - سه‌شنبه خوب

۱۰ مهر ۱۳۸۷ - دو راهی كردان

۱۹ شهریور ۱۳۸۷ - بازگشت خاتمی، گامی به جلو

۵ شهریور ۱۳۸۷ - تولید علم؟