۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - ١٠ ترانه ماندگار عید و بهار

۴ دى ۱۳۹۳ - باز…زمستان است!

۲۷ آذر ۱۳۹۳ - خاطره ی “فریاد” و روایت” پاییز”

۲۰ آذر ۱۳۹۳ - ترانه ای بر دوش مردم!

۱۳ آذر ۱۳۹۳ - خاطره ی “زندگی، آی زندگی” و روایت” درکم کن”

۶ آذر ۱۳۹۳ - به یاد به یادماندنی ِ بابک بیات !

۱۵ آبان ۱۳۹۳ - خاطره ی “پرنده ی مهاجر” و روایت “محبت”

۲۴ مهر ۱۳۹۳ - روایت زمزمه های امروز، مرورخاطره های دیروز

۱ خرداد ۱۳۹۳ - خاطره “شب و شمع” و روایت “عصیان”

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ترانه تیم ملی فوتبال درجام جهانی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - هنر دولتی و هنر مردمی

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ - “فرهنگ جهادی” حاتمی کیا

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - تن به سایه نمیدم! من پر از گفتنی‌ام…