۱۱ اسفند ۱۳۸۷ - هدف اصلی پروژه دفن شهداء در دانشگاه ‏

۷ بهمن ۱۳۸۷ - چرا کامیاب نشدیم؟ چرا کامیاب نمی شویم؟

۹ دى ۱۳۸۷ - استراتژی امواج انسانی ‏

۲۴ آذر ۱۳۸۷ - سلامت انتخابات و مسوولیت اصلاح طلبان

۱۳ آذر ۱۳۸۷ - اصلاحات جامعه محور به جای اصلاحات از بالا‏

۹ آذر ۱۳۸۷ - اعتراض به بازداشت ها

۱۷ مهر ۱۳۸۷ - ریاست جمهوری و رهبری جنبش اجتماعی

۷ مرداد ۱۳۸۷ - انتخابات ریاست جمهوری، کدام استراتژی؟ کدام گزینه؟

۱۸ خرداد ۱۳۸۷ - علل بروز اعتراضات دانشجویی

۸ خرداد ۱۳۸۷ - مسلمانان مدرنیست و جنبش زنان

۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ - توهین به مراجع نواندیش، شیوه‌ حفظ قدرت

۱۷ آذر ۱۳۸۶ - جنبش دانشجویی، نحیف اما ایستاده

۲۹ مهر ۱۳۸۶ - روسای دانشگاه ها مدعی دانشجویان شده اند

۹ تیر ۱۳۸۶ - تریبون نیروهای تحول خواه

۱۶ خرداد ۱۳۸۶ - از معبر دانشگاه

۲۹ آبان ۱۳۸۵ - هزینه ها و فایده های مشارکت را بسنجیم