۸ بهمن ۱۳۹۳ - رویارویی با ایران و حزب‌الله

۲۱ آبان ۱۳۹۳ - واشنگتن و تهران در ساعت صفر

۱۴ آبان ۱۳۹۳ - شطرنج ایران و آمریکا در خاورمیانه

۷ آبان ۱۳۹۳ - خاورمیانه بین دو تیغه قیچی ایران

۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ایران و تشکیل حزب‌اللهی دیگر در یمن

۲۳ مهر ۱۳۹۳ - اشتراک‌نظر ایران و اسراییل در سوریه

۱۶ مهر ۱۳۹۳ - آمریکا با دو ایران مواجه است

۹ مهر ۱۳۹۳ - ولایت فقیه جایی در یمن ندارد

۲ مهر ۱۳۹۳ - صنعا در دستان ایران

۲۶ شهریور ۱۳۹۳ - ایران به سمت داعش؟

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ - ایران به دنبال بهره‌برداری از وضعیت عراق

۱۲ شهریور ۱۳۹۳ - داعش، ایران و عربستان را نزدیک می‌کند؟

۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ایران در موضع ضعف یا قدرت؟

۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ایران به دنبال نقشی پررنگ‌تر در منطقه

۸ مرداد ۱۳۹۳ - اسراییل، جای پای ایران را محکم می‌کند

۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - جیش العدل تکثیر می‌شود؟

۲۸ آبان ۱۳۹۲ - نخستین عملیات نظامی القاعده علیه ایران

۲۰ آبان ۱۳۹۲ - مأوای گرم همگان

۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - ایران، جایگزین اسراییل شده است

۱۷ مرداد ۱۳۹۱ - سه روایت، یک نتیجه

۲۶ مرداد ۱۳۹۰ - اطمینان از سقوط دولت سوریه

۱۸ مرداد ۱۳۹۰ - طناب دار حمایت از سوریه

۴ خرداد ۱۳۹۰ - در آستانه یک فاجعه

۲۱ شهریور ۱۳۸۸ - کدامیک مزدور بیگانه‌اند: اصلاح‌طلبان یا حلقه مصباح؟

۲۱ مرداد ۱۳۸۸ - محاکمه کروبی: پایان عمر حاکمیت