۲۰ آبان ۱۳۹۲ - روز آنلاین حرفه ای اما غیر شفاف

۲۳ مرداد ۱۳۹۲ - تدلیس یا بازی با الفاظ

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - حزب پادگانی در بن بست انتخابات

۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - پرده آخر کودتا

۷ فروردین ۱۳۹۲ - حماسه سیاسی، رمز مهندسی انتخابات

۱۹ اسفند ۱۳۹۱ - یک پیرزن و یک نظام

۵ اسفند ۱۳۹۱ - روزنامه نگاران در خارج از کشور

۱۸ بهمن ۱۳۹۱ - حلقه احمدی نژاد و سازمان رجوی

۱ بهمن ۱۳۹۱ - سی ام دی، روز انتخابات آزاد

۱۷ دى ۱۳۹۱ - استتار ستار

۲۷ آذر ۱۳۹۱ - دستاورد یک اعتصاب غذا

۱۳ آذر ۱۳۹۱ - اعاده حیثیت تاریخ از بازرگان

۵ آذر ۱۳۹۱ - حقوق بشر و مسئله مداخله خارجی

۲۲ آبان ۱۳۹۱ - شکنجه، مصداق جنایت علیه بشریت

۱۳ آبان ۱۳۹۱ - حقوق بشر و برادران لاریجانی

۲ آبان ۱۳۹۱ - کنگره جمهوریخواهان، گامی به پیش

۱۷ مهر ۱۳۹۱ - پروژه مهدی هاشمی 2

۳ مهر ۱۳۹۱ - خاتمی و انتخابات ریاست جمهوری

۳۰ مرداد ۱۳۹۱ - نگاه امنیتی به امداد رسانی

۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - تاملی بر اتاق فکر اصلاحات