۱۲ مرداد - پاک کردن مساله نقض حقوق بشر

۳۰ تیر - شرط بندی روی اسب لنگ

۲۱ تیر - سئوالات بی‌پاسخ در پرونده سه مدافع حقوق بشر

۸ تیر - حماسه وداع با مرجع

۲ تیر - دانشگاه در مقابل کودتا

۲۵ خرداد - یک بستر و دو رویای ۱۳ آبان

۱۹ خرداد - دانشگاه در مقابل کودتا

۹ خرداد - روز قدس ، نمایی متفاوت

۲۶ اردیبهشت - اعتراض علیه سانسور و فریب

۱۹ اردیبهشت - تنفیذ تزویر از سوی نماد زور

۱۲ اردیبهشت - راهها به کجا ختم می شود

۵ اردیبهشت - محراب به فریاد آمد

۱۰ فروردین - دستور، ضرب و شتم و بازداشت

۲۳ اسفند ۱۳۹۳ - زنجیره سبز در مقابل سرکوب

۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - قتل و تجاوز در تجمع قانونی

۹ اسفند ۱۳۹۳ - نقش باتوم خفقان برتن رنجور مادران

۲ اسفند ۱۳۹۳ - شلیک به مردم، برابر خانه ملت

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - ضیافتی با طعم فلفل و کمی اشک

۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۳۰ خرداد و جنایت تمام عیار در انقلاب

۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - مظلومیت سکوت مقابل گلوله

۵ بهمن ۱۳۹۳ - سکوتی رساتر از فریاد

۲۷ دى ۱۳۹۳ - دور زدن دام خشونت

۲۰ دى ۱۳۹۳ - ماشین سركوب در محاصره امواج سبز

۱۴ دى ۱۳۹۳ - سركوب در خیابان، جنایت در دانشگاه

۸ دى ۱۳۹۳ - چگونگی آغاز اعتراض به کودتا

۶ دى ۱۳۹۱ - خواهرم درست می‌گویی، اما…