۶ شهریور ۱۳۹۲ - پاسخ به عباس عبدی درباره تحریم ها و دیگر

۱۵ آذر ۱۳۹۱ - احسان نراقی و سیاست ایرانی

۱۷ خرداد ۱۳۹۰ - جمع مستان

۱۳ مهر ۱۳۸۸ - عیسی بر صلیب، سحرخیز در بند!

۲۲ آبان ۱۳۸۷ - یادداشتی بر نامه های اقتصاددانان کشور

۱۵ آبان ۱۳۸۷ - باراک اوباما، اردوی غرب و ایران ما

۱۱ آبان ۱۳۸۷ - مک کین یا اوباما: کدامیک ؟ ‏

۱ آبان ۱۳۸۷ - برای ایران : مک کین یا اوباما ؟

۲۴ مهر ۱۳۸۷ - نقدینگی و تورم، چه باید کرد؟

۱۷ مهر ۱۳۸۷ - افزایش تورم، کاهش قدرت خرید ‏

۳ مهر ۱۳۸۷ - فروپاشی فضای کسب و کار

۲۷ شهریور ۱۳۸۷ - چه کسی در جمهوری اسلامی بیکار است؟

۲۰ شهریور ۱۳۸۷ - دیو واردات

۶ شهریور ۱۳۸۷ - یارانه نقدی، تریاک توده ها

۲۹ مرداد ۱۳۸۷ - پیآمد تحریم های اقتصادی علیه ایران