۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - سکوت سرشار از گفته هاست

۱۷ آذر ۱۳۹۳ - نقش ملت در امنیت ملی

۴ آذر ۱۳۹۳ - لاوروف وارد می شود

۶ آبان ۱۳۹۳ - حکمی که باور نشد

۳۰ شهریور ۱۳۹۲ - جنبشی که باعث تغییر شد

۱۵ آذر ۱۳۹۱ - آقای خامنه ای، توپ در زمین شماست

۵ آذر ۱۳۹۱ - ملت ایران، بازندۀ جنگ هشت روزه

۱۵ آبان ۱۳۹۱ - آقای خامنه ای! آب در هاون می کوبید

۳ مهر ۱۳۹۱ - هم نوایی جعفری و نتانیاهو

۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - بحران مدیریت در سیاست خارجی

۱۰ تیر ۱۳۹۱ - آخ گفتن ممنوع

۲۰ خرداد ۱۳۹۱ - خرداد پر آشوب

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ - از سوم خرداد تا سوم خرداد

۱۷ اسفند ۱۳۹۰ - عقب نشینی اصلاحات

۳۰ بهمن ۱۳۹۰ - جنگ کرکس ها و تمساح ها

۹ بهمن ۱۳۹۰ - از طبرزدی تارجایی؛ رهبری گرفتار

۱۱ دى ۱۳۹۰ - سهم ایران از عراق

۵ آذر ۱۳۹۰ - لیبی یا شیلی

۹ مرداد ۱۳۹۰ - تضمین اختلافات تا پنج سال آینده

۲۶ تیر ۱۳۹۰ - سه گانۀ خاتمی،­ خدمت یا خیانت؟

۱۲ تیر ۱۳۹۰ - درد سرهای تازۀ حزب الله برای ایران

۱۸ خرداد ۱۳۹۰ - “امام” خامنه ای؛ رهبری “بی تقوا” و تنها

۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - خامنه ای، سرپرست موقت ریاست جمهوری

۲۸ فروردین ۱۳۹۰ - خودسران خودجوش، افسارها را گسیخته اند

۲۱ فروردین ۱۳۹۰ - احمدی نژاد و پنگوئن ها

۲۲ اسفند ۱۳۸۹ - احمدی نژاد پیروز نبرد قدرت

۷ اسفند ۱۳۸۹ - بحث بعد از مرگ شاه

۳۰ بهمن ۱۳۸۹ - خشونت طلبان غم وطن ندارند

۱۸ بهمن ۱۳۸۹ - آتش در گلستان

۳ آذر ۱۳۸۹ - رهبر و دوستان در کار بازنگری قانون

۱۱ آبان ۱۳۸۹ - چادری زیبا به همراه مقداری پول

۳۰ مرداد ۱۳۸۹ - تا دولت کریمه

۶ تیر ۱۳۸۹ - رویای یک لویاتان

۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - در آرزوی پیوند با آمریکا

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - یاران رهبر بریده اند

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - بازار داغ خرافات

۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - فتح آخرین سنگر روحانیت

۲۹ فروردین ۱۳۸۹ - حنای رنگ باختۀ احمدی نژاد

۲۳ فروردین ۱۳۸۹ - جنگ اربابان حلقه ها

۲۴ اسفند ۱۳۸۸ - خطر ادبیات تهدید

۱ اسفند ۱۳۸۸ - شوخی های یک رئیس دولت

۲۴ بهمن ۱۳۸۸ - دولت می خواهد جنبش سبز را به خشونت بکشاند

۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - آزادی و تیان آن من

۱۴ دى ۱۳۸۸ - بیانیۀ موسوی و خشم افراطیون

۱۷ آذر ۱۳۸۸ - چیدن کفش های سبز در لس آنجلس

۸ آذر ۱۳۸۸ - تدارک ایرانیان برای روز جهانی حقوق بشر